Já Jsem

FIALOVÝ PLAMEN (1.díl)

Každá lidská bytost používá energie 

a látky od ráno do večera. 

Každý utváří vibrace a formy 

skrze své individuální vědomí v každém okamžiku. 

Zákon Energie koná, 

ať už je osoba moudrá či neznalá, 

nikdo tomu neunikne. 

Vědomé používání Fialového Stravujícího Plamene 

znamená jen Život, 

kterým jakákoliv lidská bytost může osvobodit sama sebe 

od svých vlastních sporů a nedokonalostí.

To znamená zavolat „Mocnou Já Jsem Přítomnost“, 

aby vytvořila Fialový Plamen 

a pak vizualizovat a cítit, 

jak Plamen prochází skrze tělo 

a jde kolem něj.

Toto je cesta, 

kterou se jedinec stane osvobozený od pozemských omezení 

a disharmonií

a stává se tak Na Nebe Vzestoupeným Mistrem. 

Velkým Zákonem Věčnosti je, 

že každý jedinec musí očišťovat své vlastní tvoření 

pomocí každodenního používání Fialového Stravujícího Plamene. Není možné, aby to někdo dělal za něho. 

Protože tyto nedokonalosti vytvořil on, 

tak je také musí on zrušit a vyčistit, 

dokud vše v jeho bytí 

a jeho světě nebude manifestovat Dokonalost. 

Pak je Svobodný. 

Znalost Fialového Stravujícího Plamene 

je cennější, 

než všechny fyzické věci v tomto světě. 

Otázka:

Jak mám Fialový Stravující Plamen používat? 

Fialový Stravující Plamen se stane Vítězstvím 

a Mistrovstvím pro ty, kdo jej používají…

Čím více jej používáte, 

tím více jej budete mít v sobě 

a ve vašem světě. 

Má to dvojí účinek: 

čím více ho používáte, 

tím více roste jeho Síla uvnitř a okolo Vás; 

a čím více roste jeho Síla, 

tím více jsou rozpuštěna lidská omezení. 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

3 komentářů