PENÍZE

Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (8.díl)

Takže, čím více myslíte na tu svou chtěnou budoucnost, radost, vděčnost, pocity, které chcete mít, které jsou více pozitivní, čím více přemýšlíte, jako že to je budoucnost a stane se to, tím více se vaše tělo nyní posunuje? 

Přesně. Vaše tělo věří, že prožívá tu budoucí realitu nyní. V přítomném okamžiku. Přemýšlejte o tom, z určité podmínky ve vašem životě, čím více pozměníte to, jak se uvnitř cítíte, tím více zacílíte váš fokus na tu událost a mozek to zmrazí, jako když uděláte fotku. A tato vzpomínka je nyní vyrytá do mozku, je to vypálené. 

Lidé myslí, z neurologického pohledu, v kruzích – obvodech těchto minulých zkušeností a cítí, chemicky vzato, v hranicích těchto pocitů. Čím je zrada silnější, tím je větší trauma, tím více tělo žije v minulosti. 

Jak to tedy obrátit? 

Když opravdu toužíme po budoucnosti, všichni jsme to dělali, máte divoké nápady ve své mysli a začnete si udržovat tu vizi a jste tím zaneprázdnění, najednou se myšlenka ve vaší mysli stane zkušeností a začnete cítit ten pocit té energie budoucnosti. Čím silněji tu emoci z té vize cítíte, tím více dáváte pozornost tomu obrazu ve vaší mysli a vzpomenete si na svou budoucnost. 

A opačně, čím silněji obrátíte svou pozornost do minulosti, na bolest, tím více tvoříte bolesti v tuto chvíli. To vyžaduje koherentní mozek a nyní víme, že tam jsou vzorce a máme krásnou studii, která to ukazuje, že to lidé mohou udělat, jen to musí praktikovat. 

A vyžaduje to koherentní srdce. 

Odpor, frustrace, netrpělivost tvoří nekoherentní srdce.

A když se srdce stane nekoherentní, stáváte se nesebevědomí.

Nevěříte si. 

Není tam energie, kterou byste dostali, zastavíte víru ve vaší budoucnosti. 

Když je ve vašem mozku fyzický důkaz a v těle je fyzický důkaz, že ta událost se již udála, pak je celkem možné, že budete neurologicky myslet v obvodech vaší budoucnosti a začnete chemicky cítiti v hranicích tohoto pocitu budoucnosti. 

A to, jak myslíte a jak se cítíte je stavem vašeho bytí a vaše bytí nyní žije v budoucnosti místo v minulosti. 

A teď, v momentě, kdy se odpojíte od emocí vaší budoucnosti, kvůli dopravě, spolupracovníkům, vaší ex, čemukoliv, vracíte se do minulosti. A začnete hledat či analyzovat, proč se to nestalo. 

Když cítíte tu emoci budoucnosti, proč byste to hledali?

Protože už byste se cítili jako, že se to stalo. 

A to je místo, kde se dějí zázraky. 

Nemůžete to jen udělat a vstát a vrátit zpět, do svého starého stavu bytí. 

Musíte udržovat ten změněný stav. 

Zeptám se, jak to udržet? 

Nechte mne to dokončit. Samozřejmě, Všichni sbíráme rány v našich životech a všichni emočně reagujeme. 

Otázka je, jak dlouho to „čteme“? 

Když můžete řídit a regulovat svou emoční reakci a tyto emoce trvají dny, u někoho roky. Stávají se náladou a po měsících povahou, po letech tvoří osobnostní rysy. Tedy osobnost člověka je doslova založená na minulosti. Ale oni to nevědí, protože to stále opakují a stává se to podvědomým programem. 

Když to vyžaduje koherentní srdce a mozek, pak můžeme lidi trénovat, jak se mohou sami regulovat. Udělali jsme tisíce a tisíce měření spolu s matematickým ústavem, abychom naučili lidi, jak vytvořit a udržet srdeční koherenci (soulad). 

Jak to uděláme správně, kromě toho, že jdeme na váš kurz, což je určitě nejjednodušší cesta. Zabere to více času?  

 Po pravdě ne, jen to vyžaduje ztišit se, zavřít oči, dát všechnu pozornost do svého srdce, změnit dýchání tak, že se posunete do přítomného okamžiku a když zpomalíte váš výdech a vaše mozkové vlny, pak vstoupíte do vašeho autonomního nervového systému. Tak trénujete svou osobu, jak otevřít srdce a cítit stoupající emoci.

To zabere trochu praktikování a stejně, jako květina potřebuje čas, aby vykvetla, to zabere trochu času. Jestliže pracujete třeba v obchodě, cítíte odpor, frustraci nebo netrpělivost po vděčnosti, ocenění a poděkování. Ale když v tom pokračujete, přijde moment, kdy se ten systém zapne a pak ucítíte vděčnost bezdůvodně. A to není špatná věc, protože vděčnost, emoční signál vděčnosti znamená, že se vám něco stalo, něco obdržíte, nebo jste něco dostali a vaše tělo, když cítíte vděčnost, je v perfektním stavu přijímání. To znamená, že akceptujete, věříte a odevzdáváte se myšlenkám emočního stavu vděčnosti.

Když žijete v odporu, žijete ve strachu, v netrpělivosti. Můžete říkat jsem zdravý, jsem zdravý, … jsem bohatý, jsem bohatý, cokoliv chcete. A myšlenky se zastaví přesně v mozkovém kmeni a nikdy nedoputují do těla, protože cítíte odpor. Ta myšlenka není v souladu s emocemi. Odpor má jiné myšlenky, že? Jinými slovy, začne se produkovat měřitelné magnetické pole až 3 m široké. Tato frekvence, tato energie a všechna tato energie, která frekvencí nese informace, nese i záměr.

Takže, když cítíte vděčnost a vaše srdce je otevřené, vysíláte energii do pole. Frekvence, na níž leží ten záměr myšlenky na vaše zdraví či bohatství, tato frekvence může nést myšlenku vaší hojnosti či zdraví.

Když trpíte – nemůžete trpět! To neponese tu energii. To neponese tu myšlenku vaší hojnosti a bohatství. To je jiný set myšlenek.

Tak učíme lidi, jak se ovládat, protože když budete věřit v budoucnost, kterou si představíte celým svým srdcem, je lépe být otevřený a aktivovaný a je lépe vědět, jak se ovládat. Musíte znát ten moment, kdy jste odpojený od energie vaší budoucnosti, kvůli některým souvislostem v našem životě a kdy ztratíte ten pocit. 

Pokud to praktikujete denně se zavřenýma očima, pak další úroveň je otevřít oči a být schopen to dělat právě v tuto chvíli a být schopen se ovládat a změnit frustraci z nějaké zkušenosti ve vašem životě zpět, k energii vaší budoucnosti právě teď. To vyžaduje velké povědomí a velké úsilí. Ale když máte komunitu lidí, která to denně praktikuje a jsou napojení na jejich budoucnost, protože to je to, kde je jejich mysl, začnou chtít více budoucnost než emoce minulosti.

Udělali jsme už dostatek měření, abychom věděli, že můžeme lidi učit, jak to mají dělat a máme důkazy, že lidé to udrží od 45 minut do jedné hodiny. A to je již schopnost. Vědí, jak to udělat. Mají mozkovou a srdeční koherenci a jak se srdce začne stávat pravidelně koherentní, tak to funguje jako zesilovač a vede to energii do mozku. Pak má mozek více energie a začnete myslet jiným způsobem a tyto jiné myšlenky produkují jiné chemikálie a vy to cítíte více. 

Přijde oxid dusný z oxytocinu a najednou vaše srdce doslova začne bobtnat, 

doslova se otevře 

a je tam více energie co tam proudí 

a vy přecházíte do jiné úrovně mysli. 

Joe Dispenza, zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=5oY9TnaX430

Překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková