PENÍZE

Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (7.díl)

Když se vrátíte o deset let zpět v mých nahrávkách, tak informace byly takové, 

že věci, které stimulovaly myšlenky, stimulovaly nové nápady

a jak jsme se učili nové věci, utvářeli jsme v mozku nová spojení.

A jak jsme přidávali nové stehy,

do třídimenzionální tapiserie naší mysli,

začali jsme podmiňovat naši mysl, 

aby fungovala novým způsobem. 

Klíčové je ale aplikovat to

a personalizovat to

a něco s tím dělat.

Před deseti lety, když jsem přišel před lidi na pódium a mluvil o použití a aplikaci toho všeho, nikdo nechtěl vystoupit z jakési filosofické, teoretické a intelektuální oblasti. Protože udělat něco znamená, že musíte na sobě něco změnit. 

Budete zažívat nekomfortní věci, že. 

Myslím, že jsme v informačním věku, a proto ignorance je dnes volbou. Technologie, skrze které máme přístup k tolika obsahu a informacím, vytváří vědomost. Vědomost je vědomí – vnímání. Nemůžete mít vědomí bez energie, pracují spolu. 

Myslím, že je tam energetická výměna,

která se začíná zjevovat ve světě, 

kde jsou lidé tak informovaní,

že staré modely a paradigmata se začínají hroutit,

ať už se jedná o modely medicínské,

náboženské, výchovné,

novinářské, ekonomické

či politické.

To vše začíná vycházet na povrch, protože musí vyjít – objevit se, něco jiného.

A myslím, že jedna z věcí, kterou si lidé uvědomují je, že nemusí být budhistickým mnichem, aby to udělali, nebo 40 let být oddanou jeptiškou. Prostě jen porozumíte tomu vzorci a stejně jako jakákoliv jiná schopnost, či cokoliv se učíte, jdete od myšlení, ke konání, k bytí. Získáte znalosti, utvoříte zkušenosti a pokud to stále opakujete, začínáte získávat dovednost nebo moudrost o tom, jak to udělat a víte, jak to udělat.

Během posledních deseti let jsme shromáždili vědecký tým. Podívejte se, jestli můžete dosáhnout opravdových změn v mozku. Nechci, aby ty změny byly jen ve vaší mysli. Chci, aby byly v mozku. Chci, abychom je mohli pozorovat a vidět obrázky před a po a říci si, tahle osoba má podstatné změny po traumatickém mozkovém úrazu, nebo úzkost či depresi, nebo cyklickou poruchu nálady, či mrtvici. Chceme vidět, že tam byla signifikantní změna. 

Současně pojďme měřit váš mozek v reálném čase a podívejme se, jak ten transformační proces vypadá. A v procesu tohoto objevu jsme získali tolik znalostí o tom, jak takový transformační proces vypadá. 

Jinými slovy mohu bez pochyby říci,

že když právě teď analyzujete váš život,

v nějaké rušivé emoci,

tak stoprocentně budete zhoršovat váš mozek. 

Stejně jako když přemýšlíte o vašem životě, jste zaseklí ve vašem pocitu a jste frustrovaní, naštvaní či vystrašení, rozhořčení a přemýšlíte v tomto emočním stavu. 

Jinými slovy, nemůžete myslet více – lépe, než tak jak se cítíte. Což znamená, že myslíte v minulosti, protože emoce jsou záznamem či zbytkem této minulosti. 

Vidím lidi v procesu změny, kterou analyzujeme v dualitě či polaritě. Takovéto pohony mozku vedou k vyšším stavům vzrušení a dále pryč od skutečné změny. Udělali jsme tisíce a tisíce mozkových scanů a nyní vidíme, že existuje vzorec k výrobě větší mozkové koherence, větší mozkové výkonnosti, aby váš mozek pracoval lépe a když váš mozek pracuje lépe, vy fungujete lépe. 

Současně to vyžaduje čistý záměr a pozdviženou náladu, aby se vaše energie začala měnit a aby se změnil váš život. 

Nikdo se nezmění, dokud nezmění svou energii!

Jak tedy dostat člověka z odporu a frustrace do radosti a svobody? 

Vždyť proč by se cítil vděčný nebo radosti plný, či volný, když se ta zkušenost neudála. 

Takto většina lidé tráví velikou část svého života čekáním na něco tam venku, aby to odebralo jejich prázdnotu či bolest, nebo odpor. 

Pokud čekají celý svůj život v oddělenosti a nedostatku

a vytváří tak svou realitu,

pak nedostatek řídí určité myšlenky,

které tvoří větší oddělenost

a více nedostatku.

Učíme lidi,

aby začali pocitově podmiňovat své tělo

ještě před zjevením těch věcí v jejich životě,

což je pro ně zlom důležitého zvyku. 

Místo, aby žili příčinou a následkem,

začnou být sami příčinou a následkem. 

Ve chvíli, kdy se začnete cítit celistvý a vděčný,

tak my už nyní víme, 

že v tu chvíli započne vaše uzdravení.

V okamžiku, kdy začnete cítit svou hodnotu a to, že jste v hojnosti,

přichází vaše bohatství,

generuje určité množství energie

a určitý objem bohatství. 

Jak má někdo pociťovat svou hodnotu, když mu bylo stále říkáno, že je bezcenný? To je ten příběh, co se mu stále honí v hlavě. Nejsem dost dobrý, protože … jsem jí nepožádal o rande, protože se se mnou rozešla, protože mne vyhodili z práce, protože moji rodiče… Jak se má cítit hodnotný, když mám tolik důkazů kolem sebe, v mém životě o opaku? 

Přestaňte vyprávět ten starý příběh vaší minulosti

a začněte vyprávět příběh vaší budoucnosti. 

Lidé, kteří nedefinovali svou vizi budoucnosti většinou odchází se vzpomínkami na minulost. Váš mozek je záznamem vaší minulosti, je to artefakt (člověkem záměrně uměle vytvořený předmět v minulosti) všeho, co jste se naučili a zažili až do této chvíle. Většina lidí se ráno vzbudí a začnou přemýšlet o svých problémech. A ty problémy jsou vzpomínky, které jsou vytetované do mozku a jsou spojené určitými lidmi a věcmi v určitém čase a místě.

Když se totiž člověk vzbudí, čistý beze vší minulosti a začne přemýšlet o minulosti a problémech, když věříte, že vaše myšlenky mají co dělat s vaším osudem, je tam možnost, že vaše minulost se stane vaší budoucností. 

Každý z těch problémů má na sebe navázanou emociVe chvíli, kdy začnete vyvolávat ten problém, začínáte se cítit nešťastný a pak je vaše tělo v minulosti, protože myšlenky jsou jazykem mozku a pocity jsou jazykem těla.

A jak se cítíte a myslíte, utváříte váš vlastní stav bytí. 

Lidé si stále znovu potvrzují svou identitu, založenou na minulosti. A ukazuje se, že tímto nadbytečným vytvářením podmínek, skrze požadavky, představy a emoce většina lidí nevědomě uvádí své tělo do té známé minulosti, do „známého“. 

Když jste v tom Známém, na což jste navyklí, 

toužíte po tom,

co je předvídatelná budoucnost. 

To je známé stejně jako to, že je tam jen jedno místo, kde existuje neznámé. 

A to je věčný přítomný okamžik, to je sladký bod štědrého přítomného okamžiku.

Takže musíte pracovat, abyste dostali tu osobu „za pocity“, které ji udržují přilepenou a ukotvenou v minulosti. 

A ano, vyžaduje to úsilí to udělat, ale když pokračujete v práci s tím vzorcem, dosáhnete toho elegantního momentu, kde nastane uvolnění energie a vaše tělo, jeho podvědomá mysl, objektivní mysl nevěří, že žije ve stejné minulosti, 24 hodin denně, protože jste je osvobodili z toho emočního stavu. 

Zeptáte se té osoby,

proč je tak nešťastná, frustrovaná a plná odporu. 

Ve chvíli, kdy se ptáte, jejich mozek se spojí s emocí z minulých událostí v paměti.

Protože se nemají na co těšit v budoucnu.

Když nejste definovaní vizí budoucnosti,

tak to pro mě jen znamená, 

že milujete více svou minulost

než svou budoucnost.

Jak naučit lidi věřit v budoucnost, když to ještě nemohou vidět nebo zakusit svými smysly?

Ale přitom o tom přemýšleli tolikrát ve své mysli, 

že jejich mozek je doslova změněný a vypadá to, jako by se ta událost již objevila. 

Poslední výzkumy ukazují, že to je velmi dobře možné, víme to

A když naučíte člověka vybrat si novou možnost ve své budoucnosti a začít emočně objímat budoucnost, než se to manifestuje do takové míry, že jejich tělo se stane jejich nevědomou myslí, uvěří, že žije v této budoucí realitě v přítomném okamžiku a tehdy se ukazují nové geny a nové cesty.

A tak se jejich tělo nyní začíná měnit, 

aby se přizpůsobilo události, která už nastala. 

Dokázali jsme, že to je možné. 

Přemýšlejte o tom. 

Joe Dispenza, překlad: Gabriel, fotografie: Maia Špačková