Já Jsem

NEPŘIJÍMEJTE ZDÁNLIVÝ SVĚT

Nepřijímejte zdánlivý svět, 

nedovolte, by vás rozrušoval. 

Používejte toto prohlášení u čehokoliv, 

co vás konfrontuje s jakýmkoliv omezením: 

Vytrvej právě teď (říkáte tomu narušení)

já vím, 

že ty nemáš žádnou moc! 

“Mocná Já Jsem Přítomnosti”, 

převezmi zde Své Velení! 

Projektuj do tohoto Své Mocné Paprsky Světla!

Rozpusť to a zkonzumuj to! 

Přines do tohoto Božský řád, 

a dej mi Inteligenci k udělání správné věci, 

k čemukoliv, co je nezbytné!“ 

 

Tímto způsobem odejmete vašemu fyzickému tělu napětí a úzkost, 

která nedovoluje „Přítomnosti“ jednat,  

protože váš pocitový svět musí být klidný, 

aby mohla přijít rychle 

požadovaná odpověď (řešení). 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková