PENÍZE

Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (5. díl)

Myslíte, neurologicky vzato, uvnitř tohoto okruhu paměti a cítíte toto nové přesvědčení – víru v těchto pocitech a díváte se na váš život, jak se začíná měnit. 

V našem životě se nezmění nic, co nezměníme my sami a když změníme naší energii, změníme tím náš život. 

A tento experiment už najednou není založený na tom, těžce pracovat nebo to zkoušet, či na přání, chtění, nebo doufání, což je přesně to, co děláme, když jsme v nedostatku a oddělenosti. Je to o změně! Takže si konečně uvědomme, že proto, abychom se stali bohatými, musíme překonat starou osobnost, to je těch 95 % toho, čím jsme, že.

Vedlejším účinkem tohoto procesu změny je mnoho nepohodlí. Mnoho nepohodlí. Vystupujete mimo Známé, do Neznámého a nyní nemůžete předem říci, co se stane. Raději pak vyprávíte příběh, kdy se alespoň cítíte tak, že víte, co se bude dít. Znáte to. (je vám v tom blbě, ale máte jistotu toho blbého – pozn. G). 

Když tedy vyjdete ven a řeknete, „Nebudu si už více stěžovat na peníze, nebudu si už stěžovat na to, že žádné nemám, nebudu soudit druhé, jak to dělají. Nebudu říkat nemohu, nejsme bohatý, toto nikdy nebude fungovat …atd., všechny tyto věci, tyto vzorce musí jít! „Nebudu pociťovat nedostatek, nebudu se cítit špatný, bez hodnoty. Nebudu pociťovat oddělenost a odpor.“ Toto jsou věci, které drží vaši realitu stále stejnou. Toto už není o hojnosti a bohatství. To je o tom, kým se stávám!

Ten přechodný proces se stává přicházejícím procesem a mnoho lidí, kteří se rozhodli dělat tuto práci na sobě, chtějí bohatství, uzdravení, nový vztah, novou kariéru, chtějí mystický zážitek. Ale to, co opravdu chtějí, je CELISTVOST. Chtějí uzdravení, mír ale chtějí hlavně Celistvost.

Protože se necítí celí?

Když jste v nedostatku a oddělenosti, nejste celistvý. 

Představte si, že máte tolik celistvosti, že už není možné chtít.

A na tom s lidmi pracujeme. 

Pak si opravdu užijete západ slunce. 

Pak si opravdu užijete výborné jídlo, 

užijete si moment s přáteli. 

Hovořím s lidmi, co jsou velmi bohatí. Myslím tím miliardáři. A víte, mnoho z nich mi říká: „Jsme v agónii.“ Protože už si nemohou užívat života, vychutnat si ho. To je to, co chtějí. Chtějí být schopní dělat cokoliv si zamanou. S kýmkoliv, kdekoliv a kdykoliv chtějí.

To je SVOBODA, že? Opravdu chtějí svobodu.

Tvoření z kvantového pole nekonečných možností, místo tvoření ze hmoty, pokud chceme zkrátit vzdálenosti mezi příčinou a následkem, vyžaduje ten čistý záměr se zvýšeným pohybem (zvýšenou frekvencí vln) koherentního mozku a koherentního srdce, vyladěné do této energie.  Procítit to vaším mozkem a vaším srdcem. K tomu máme spousty cest, abychom to udělali. 

Prozkoumejte vaši osobnost a vaši osobní realitu. Změňte vaši osobnost a vaši osobní realitu. Nedělejte to kvůli hojnosti a bohatství. Staňte se bohatým skrze překonání osoby, která není bohatá. Člověk, který se sám uzdraví z určité zdravotní situace, už nepřemýšlí stejně, nereaguje stejně, necítí stejně. Když se těchto lidí zeptáte, kde je ta nemoc, když stojí na podiu před 1500 lidmi nebo před 3000 lidmi, řeknou, že to žije v té staré osobě, ale oni jsou někým jiným. To ani není příběh. To ani není to, kým už nejsou. Když děláme výzkum a lidé toto provádí během 7 dní, nakonec těch sedmi dnů jejich tělo vypadá úplně jinak, není po původní situaci ani památky. Geneticky, se vším metabolismem, jsou doslova v jiném prostředí. A to je ta divná část toho J . Jsou v tanečním sále. Moc se toho tam neděje. Co se tam děje, já jsem byl v tisíci kostech, (pozn. G – Joe Dispenza měl jako velmi mladý těžký úraz páteře kvůli kterému neměl nikdy chodit – viz jeho příběh na internetu) Ale to okolní prostředí tak nějak vypadá, jako že žijí ve velmi prosperujícím, zdravém, milujícím, uceleném prostředí. Proč? Protože signalizovali geny před okolím. A pokud prostředí vydává znaky genů, pak je to epigenetika. Konečný produkt této zkušenosti v prostředí je pocit. Pokud cítíte emoci před tím, než to zažijete, signalizujete geny před prostředím.

A geny vyrábí bílkoviny a ty jsou odpovědné za konstrukci a fungování vašeho těla. Výrazem proteinů je výraz života.

Tak se opravdu stanete bohatým. 

Stane se opravdu tou osobou. 

A lidé, kteří jsou opravdu bohatí, 

nemají skutečně problém přijít o věci. 

Další. Co jsem se chtěl zeptat. Řekněme. Že vyděláte milion dolarů ve vašem byznysu, ale investujete ho na burze a pod a pak polovina jen tak zmizí? 

Kdo to nezažil? Každá bohatá osoba to zná a zažila to. Odpověď je minimální reakce. 

Čili lidé by měli myslet, když přijdou o spoustu peněz….

Ztrať peníze, ale neztrať tu lekci! 

Měli by lidé cítit to emoční připoutání k penězům? 

NE! Proč? Co jsou peníze? Co to je? To, co lidé opravdu chtějí, je jako když říkají „Měl jsem tu velkou ideu na takový nový byznys a potřebuji peníze.“  

A já říkám: Nepotřebuješ peníze! Potřebuješ příležitost! Potřebuješ příležitost, vyladit se na určitou příležitost. OK? 

To je změření na to, jak si myslíme, že jsme omezeni v myšlení, když musíme dostat věci skrze peníze. 

Tak to ale prostě není! 

Takže fundamentální důležitost v tomhle všem je, že já se opravdu nestarám, jestli lidé chtějí mít hojnost, nestarám se, proč se chtějí uzdravit, nestarám se, jestli chtějí mít mylnou představu o něčem. Nestarám se, když cestuji, svět mne nezajímá. Já jen chci, aby byli součástí experimentu. Ten experiment to opravdu zkusit. A vidět proboha, jestli opravdu změním svou energii. Mohl bych z toho mít skutečně nějaký efekt, který se promítne do mého života? A když čekám na událost, která se objeví, jsem zpět v iluzi oddělenosti a nedostatku. 

Čekání na to, že se to stane, jestli jsem opravdu stvořitel, to odebere pryč. 

Takže, řekněme, že nečekají. Co by měli dělat místo čekání, je udržovat pocit v přítomném okamžiku a důvěřovat?

Pokud čekáte, tak netvoříte! Je to tak, jak to je. Takže každý den se vzbudíte. Jak moc jste to chtěli? Je to o tolik snadnější zapomenout, jak moc jste to chtěli než si to zapamatovat, že? Takže když si vzpomenete, musíte to udržet ve své mysli při životě. 

Jak to udržíte ve své mysli? Odpojíte se od svého okolí, zavřete oči, pustíte si hudbu na pozadí. Posadíte se a chce se vám čůrat, pít, jíst, … Sedněte si na pár minut, je to tréning psa, jako Zůstaň! A až když já řeknu, že je čas se zvednout, tak se zvednete. Neřešte, co se děje během dne. Už to víte, co se stane. Znáte to ze včera. Je to stále stejné.

Dostaň se do přítomného okamžiku a řeknu si: 

„Kým chci být, až otevřu oči? Kým se chci dnes stát? Jak vypadá velikost? Jak bych jednoho dne, jedenkrát v životě byl jako bohatý člověk? Co by dělala bohatá osoba?“ Opakujte to se zavřenýma očima, připomeňte si kým nechcete být a kým chcete být. Nevstávejte, do okamžiku, kdy víte, že jste připravení na celý den. Pak teprve otevřete tu hru. A když můžete udržet ten modifikovaný stav mysli a těla po celý den, bez toho abyste něco viděli či dělali co neladí, zůstat v tom stavu, pak experiment pokračuje a vy měníte energii. 

Nestane se to za dva dny? „Nejsi tak dobrý, nejsi.“ (naučená sebekritika pozn. G)

Jsou lidé, kteří to dělali 21 týdnů v řadě a na konci se to ta paní naučila. BUM! Celý život se jí změnil. Bum! Ten experiment. Ona jen změnila proces. 

Lidé, kterým diagnostikovali velmi vážné zdravotní problémy a oni začali meditovat, říkají WOW! Můj Bože, cítím se lépe v mém těle, má bolest ustoupila, mé hodnoty a scany stále ukazují, že nemoc existuje. OK. Znamená to, že to nefunguje? Ne! To neznamená, že to nefunguje. To je o tom, co dělám těch dalších 15 hodin denně. Bože, jsem v nedostatku, ve strachu, odpovídám stejným lidem, stejným způsobem. OK. Přemýšlejte o tom. Tak dlouho, dokud je odpověď na všechno ve vašem životě stejná, tak jste se nezměnili.  Změňte odpovědi na věci ve vašem životě a jste v procesu změny. 

A teď to musíme dát s otevřenýma očima. Musíte být schopni to naučit své tělo, cítit to v tu chvíli, z milosti, během dne. 

„Bože, vrátil jsem se zpět ke starým buňkám.“ – už to není jen o tom si odpustit. Je to raketový proces odpuštění, ale pokud hrajete tu hru, kdo by to řešil? Jen jdete a řeknete 

„Ó Bože, nech mne ať se jen opráším, vrátím se zpět, do místa svého srdce. Nech mě, ať se vrátím do stejného místa a stejné energie a zkusme to znovu!!!“ A pokračujeme v experimentu. 

Znamená to, že musíte být nezodpovědní?  NE! 

Stále se máte řídit etikou, morálkou, stále musíte mít osobní přesvědčení, stále musíte mít vizi, která je větší, než vy sami a nějak vás motivuje, protože nejen, že to děláte na sobecké cíle, ale abyste také nějak přispěli ostatním. Samozřejmě, že následuje uznání a popularita a růst, který jde spolu s penězi. Ale to je vedlejší produkt celé té hry. Mělo by to být tak dobré, jako vize z vaší budoucnosti, kterou musíte udržovat ve své mysli. Měla by to být hra o tom, jak udržet vizi ve vaší mysli v přítomnosti a mít osobnost. 

A i když se vaše realita rozpadá, a to se stává spoustě lidem, chci říci, že lidé, co přijdou na náš svět, aby zde žili na zadním sedadle svého auta, jaký je rozdíl mezi skvěle žít a krachovat? Společnosti, co prosperují, ony jen nikdy nepřestaly věřit v sebe sama. 

Protože pokud věříte v sebe sama, znamená to, že musíte věřit v možnosti a když věříte v možnosti, budete věřit v sebe, a tak se děje něco opravdu skvělého, když děláte to, co jsem nedávno objevil. 

Jen pozorováním lidí na našem týdenním kurzu. 

Víte co? 

Musíte do toho jít naplno, úplně naplno, je to 7 dní je to hodně a velmi intenzivní. A je tam čas, kdy je to pro ně těžké, protože tlačím lidi skrze řeku změny. A přijdou momenty, kdy se lidé ukazují sami sobě, navzdory počasí, navzdory sami sobě, navzdory tomu, že bolí nohy, navzdory špatným snům a čemukoliv, s čím bojují nebo komukoliv, koho ukazují. Oni jsou opravdu hodni to dodržet. Cítí opravdu svou sebe hodnotu – „Já Jsem hoden, abych dostal tento dar!“ 

A vesmír nám dá jen to, co si myslíme, že jsme hodni to dostávat !!!

Dostali jsme se do tohoto bodu, protože je tak mnoho lidí, co jsou v nedostatku a nějak cítí, že toho nejsou hodni!

Bohatství se tak stává znakem, že jste se stali tím, kdo je toho hoden. 

A pro duši to není o bohatství. 

To je o tom ovládnout vaši cenu – vaši hodnotu. 

Reflexe je tím, co hromadíte. 

Jaká je strategie začít věřit, že jsme hodnotní, nebo přijímat TEĎ? 

Naplňte mozek kolika znalostmi jen můžete a poslyšte. Můj tatínek mi říkával, vždycky, když mě chtěl k tomu něco říci, „Počkej chvíli, počkej a jen si tadyhle na chvilku sedni se mnou. Když to může udělat kdokoliv jiný, tak to můžeš udělat také. Jen začněme v tomto bodě. Jak to ti lidé udělali? Podívej se, co udělali. Studuj zemi, tohle je „škola velikosti“. Tak studujme velikost. 

Co je to velikost? 

Nekompromisní vůle, nepřemožitelnost, vedení srdcem, přizpůsobivost udělat změny, opustit minulost, dát život, žít naplno a úplně to obejmout a užít si to. Měli byste napsat scénář. 

Vyprávíte-li příběh své budoucnosti, místo své minulosti, podívejte, co se děje. 

Dr. Joe Dispenza, překlad: Gabriel Špaček, fota: Maia Špačková

6 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  „A geny vyrábí bílkoviny a ty jsou odpovědné za konstrukci a fungování vašeho těla.
  Výrazem proteinů je výraz života.“

  Toto se mi velmi líbí.
  Jaké proteiny tělo tvoří,
  takový výraz bude mít váš život.

  Jak je důležité ponechat v těle základ stvořený Bohem.
  Pak je náš život v nekonečně mnoha možnostech.
  A záleží jen na našem způsobu myšlení a na tom,
  co si uvědomíme, že jsme toho „hodni“.
  Jakou hodnotu sami sobě přisoudíme. 🙂

 • Avatar photo

  Maia

  A ještě jeden velmi důležitý moment
  který zde vypíchnu
  a který se stává v této době silným tématem:

  “ Jaký je rozdíl mezi skvěle žít a krachovat?

  Společnosti, co prosperují,

  ony jen nikdy nepřestaly věřit v sebe sama.

  Protože pokud věříte v sebe sama, znamená to,

  že musíte věřit v možnosti a když věříte v možnosti,

  budete věřit v sebe,..“

 • Avatar photo

  Denisa

  Velmi děkuji za překlad textů. Všechny jsou naprosto úžasné. 🙂
  Joe je skvělý. Před pár lety jsem si koupila jeho knihy a dodnes jsou pokladem v mé knihovně. Je to ten typ knih, ke kterým se budu vždy velmi ráda vracet. 🙂

  • Avatar photo

   Maia

   Deniso, moc děkuji za příspěvek. 🙂

   Mě vždy baví, když jsou znalosti, které předával Saint Germain,
   nebo Abraham skrze Esther Hicks,
   či které jsou obsaženy v knihách od Barbary Marciniak,
   opřené o vědecká měření toho,
   jak to ppůsobí na lidské tělo
   a nacházím tam ohromné množství shod,
   které jsou v tak velkém počtu, že se to již nedá zahrnout do okruhu náhod. 😉

   • Avatar photo

    Denisa

    Já děkuj za celý tento web a všechny úžasné články. 🙂

    Ano, Joe Dispenza mi velmi připomíná Saint Germaina. Nebo ještě jinak – SG ve vědeckém stylu. 😀
    Všechny shody z knih mě velmi baví. Rozhodně nejde o žádné náhody nebo snad, že by si to autoři cucali z prstu. Člověk už během čtení silně cítí Pravdu. A navíc, učení z knih funguje v životě. 🙂
    Kolikrát jsem četla knihu od nějakého autora a musela ji odložit. Nebylo to ono. 🙂