PENÍZE,  Transformace

Jak vytvořit zázraky v našem životě

Pokud jste schopní se dívat na krizi, jako na velkou příležitost, perfektně převlečenou do situace, kterou se zdá nemožné vyřešit a musíte sladit podmínky ve vašem okolí s novou myslí, v tu chvíli mluvme o Velikosti! 

Protože inovace a tvořivost a nový způsob myšlení v novém způsobu existence znamená, že nemůžeme dělat stále totéž, jako v minulosti. 

Jednotlivci a celé kultury, kteří překonali své okolní podmínky, jsou v historii pokládány za Mystické a Svaté a jsou nazýváni lídry, charismatickými lídry. 

Když se začneme stávat tvořivými a inovativními, mozek se začne přepínat, začneme zapínat přední mozek, čelní lalok, což je opravdu vrcholný úspěch lidského bytí. 

A začneme si pokládat větší otázky: 

Jak můžeme vytvořit nový způsob bytí ve světě, který se rozpadá? 

Jak můžeme začít tvořit nový systém, abychom ho adaptovali do těchto podmínek? 

Ta nejtěžší část v celém mém výzkumu o změně, je bez pochyby neudělat stejný výběr, jaký jste udělali den před tím.

Tady je důvod. 

Myslíte denně mezi 60 a 70 tisíci myšlenek.

Mezi těmito myšlenkami, které myslíte, je 90 % stejných myšlenek, jako včera. 

Stejné myšlenky vedou ke stejným výběrům. 

Stejný výběr vede ke stejnému chování, stejné chování vede ke stejným zkušenostem. 

Ty tvoří stejné emoce. 

Stejné emoce přivádí stejné myšlenky. 

A to se nazývá osobností. 

Vaše biologie je odrazem vašeho stavu bytí. 

Vaše osobnost tedy přímo souvisí s vaší osobní realitou. 

A vaše osobnost se skládá z toho, jak myslíte, jak jednáte a jak cítíte. 

Tedy abyste vytvořili novou osobní realitu, nový život, musíte začít zkoumat myšlenky, které myslíte. A rozhodnout se, jestli chcete pokračovat v tomto myšlení nebo si vybrat nový způsob myšlení. 

Musíte si zvědomit a pozorovat své chování a podívat se, jestli tyto zvyky jsou něčím, co podporuje novou budoucnost. 

Musíte se podívat na své emoce, které jste si zapamatovali, a které vás udržují spojené s minulostí  a rozhodnout se, jestli jsou tyto emoce zdravé.

Většina lidí zkouší vytvořit novou osobní realitu jako stejná osobnost – to nefunguje! 

Musíme se stát doslova někým jiným. 

Je logické, že se začnete ptát a spekulovat nad možnostmi – Bratři Wrightové, Benjamin Franklin, Marconi, Mme. Curie, Thomas Edison … ti všichni mysleli mimo klasický rámec – out of box.  Pokládali otázky jako: Existuje cesta vytvořit chtěný výsledek? A když začali myslet novým způsobem, nové myšlenky vedly k novým výběrům, nové výběry vedly k novému chování, a to vedlo k novým zkušenostem. 

Nové zkušenosti vytvořily nové emoce a najednou začínáte Změnu!

Abyste změnili kulturu, musíte změnit jednotlivce. 

Musíte změnit jednoho po druhém! 

To vyžaduje nedělat stejná rozhodnutí, co jste dělali předchozí den, abyste začali myslet a jednat jinak. 

To je kreativní funkce lidských bytostí. 

Když ekonomika kolabuje, když vláda klame a podvádí, když lidé už necítí, že jsou podporováni, jakým neobvyklým způsobem musíme myslet, abychom se adaptovali v okolnostech? 

Pokud to neuděláme, pak je to okolí, vnější svět, který kontroluje, jak myslíme a jak cítíme. Jsme oběťmi vnějšího světa.

Je možné změnit způsob, jak myslíte a cítíte a mít nějaký vliv na naše okolí? 

To je koncept, kdy, když lidé bojují o přežití, stává se to velmi složité, protože máte starosti stále o to, co dát na stůl, obáváte se o dobro svých dětí. 

Co je tedy alternativou?

Myslím, že není mnoho voleb na výběr. 

Když si tedy začneme pokládat neomezené otázky, jako: 

Jakým způsobem by šlo úspěšně podnikat – vést byznys v těchto časech změny? 

Jak mám ovlivnit mou budoucnost? 

To vyžaduje jednu, úžasnou věc. To je získávání znalostí, získávání informací. 

Pokaždé, když se naučíte něco nového, vytvoříte nová pojení ve vašem mozku. To je učení. 

A pak začnete přemýšlet o nových způsobech existence, získáte nové informace, mozek začne tvořit nové sekvence, nové vzorce a nové kombinace. A jakmile přinutíte mozek pracovat jinak, měníte svou mysl. Mysl je mozek v akci. 

Když tedy začneme být tvořiví, stane se něco neobvyklého. Přestaneme žít emocemi přežívání. Tyto emoce přežívání nahrazují naše vnímání a vedou nás nahlížet na budoucnost skrze optiku minulosti. Jak začneme projektovat nový způsob bytí, musíme odložit věci, které jsme používali po celý život, abychom dostávali to, co chceme a nechat převzít kontrolu něčím větším. 

V tu chvíli mluvíme o géniovi, mluvíme o Inovaci. 

Jakmile ten nápad přijde, dalším krokem je, že musíte jednat, musíte s tím něco udělat. Například člověk řekne – přišel jsem o práci a lidé se nato mohou dívat jako na cosi nejhoršího, co je kdy potkalo. Ale Steva Jobse vyhodili z Apple. Byl ve vedení a vyhodili ho. A on vytvořil PIXAR. A jak to udělal, tak jej najali zpět do Apple. Stal se výkonným ředitelem. 

Takže když máme v našem životě těžké situace, většina lidí to emočně prožívá a definuje je to. A už nechtějí jít kupředu. 

Řekněme, že ta osoba ztratila práci a čelí těžkým podmínkám. 

Ale ten člověk si řekne: Podívejme se na svět! Čína vypadá velmi dobře. Mám nějakou malou zkušenost s počítači. Mám nějaké prodejní schopnosti a zkušenosti. Znám člověka, který cestuje tam a zpět do Číny. Začne přemýšlet mimo své zvyky – out of box. Možná mohu začít opouštět svou současnou realitu, co mám a začít využívat nové reality. 

To znamená, že máte být ochotní vstoupit do neznáma. 

Znamená to, že vyjdete ven, z toho, na co jste zvyklí. 

Tady je takový vzorec, který říká: Zde je staré Já a tady je Nové Já. A mezi nimi je mezera. A když přestaneme myslet, konat a cítit se stejným způsobem, najednou se začneme cítit nekomfortně. Cítíme se nezvykle, začne to pro nás být neznámé. A většina lidí, ve chvíli, kdy vystoupí ze svého starého Já, protože už nedělají ten stejný výběr, necítí se být už sami sebou. První, co udělají, udělají stejný výběr, aby utvořili stejné chování, které přináší stejné zkušenosti a stejné chování, které přináší stejné zkušenosti a stejné emoce. 

A řeknou – to je komfortní. 

Je mi to známé.

Ta osoba, která je ochotná vystoupit do neznáma, toto neznámo je dokonalé místo, odkud tvořit. 

Protože jen v neznámém můžete utvořit něco nového. 

A když vy a já se můžeme stát komfortními – cítit se tam dobře, v tom neznámém místě, 

pak nejlepší způsob, jak předpovídat budoucnost je jí tvořit!!!

Z neznáma.

 

Když lidé začnou přecházet řeku změny od starého Já k novému Já, protože už nemyslí, nejednají a necítí stejným způsobem, je v tom doslova biologická, neurologická, genetická a chemická SMRT starého Já. A tato tmavá noc duše, tento nezvyklý prostor, je skutečnou hodnotou, skutečným krokem k rozvoji sebe sama!

Když odcházíme od starého Já a utváříme nové, pak další nejdůležitější otázka je: 

OK, jdu tvořit nové Já, jaké myšlenky mám chtít si myslet? 

Jaké chování si mohu plánovat?

A jak si začnete představovat a zkoušet nové bytí, měníte váš mozek a tělo neurologicky a biologicky. 

To je neuro vědecký model mentálního tréninku. 

A jak si začnete připomínat, kým už nechcete být a připomínáte si každý den kým chcete být, přijde chvíle, kde začnete tišit obvody v našem mozku, které jsou spojené s vaším starým Já. Omezujete chemikálie, které znovu potvrzují starou identitu.

A pak se začnou pálit a propojovat se nové obvody vašeho mozku, které začnou instalovat nový neurologický hardware, který začne vytvářet takovou úroveň inspirace, kdy započnete vidět nové možnosti. 

Vidíte nově upravenou krajinu. Nové horizonty. 

A lidé, co přechází řeku změny pak najednou mají nové příležitosti ve svém životě. 

Vidí možnosti, které nikdy před tím neviděli. 

Dveře se v jejich životě otevírají.

Začínají pozorovat: 

WOW, jsem tak rád, že mě vyhodili z práce, protože bych nikdy nepřemýšlel o životě v Číně, nebo cestování tam a zpět do Pekingu a prodávat tyhle věci tady. Nikdy bych nepřemýšlel, jak otevřít trh v Jižní Africe…

Ale nikdy by o tom nepřemýšleli ve svém starém Já. 

Mohou to vidět jen v novém Já! 

Joe Dispenza, překlad: Gabriel

Fotografie: Maia Špačková

Zdroj.:

—————————————————————————————————————————————————

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP