PENÍZE

Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (3. díl)

A co se stane, když zkusíme tvořit z pocitů přežití?

Zabere to dlouhý čas. Tlačíš to – malé kroky tam a tady. Budeš to dělat silou, budeš bojovat, soutěžit, manipulovat, podvádět, lhát, uděláš všechno a cokoliv, abys dostal, co chceš, protože to je to, co hmota dělá. Když se zkoušíš změnit ve hmotě a všichni hrají tu hru, pak všichni zkouší hromadit co největší počet věcí, to je to, co hojnost pro některé lidi znamená. Dostat a mít tolik, kolik můžeš. 

Chceš to? 

Není problém, ale naučme se vzorec, jak to tvořit. Pak bys měl cítit ty pocity, jako když to máš, před tím, než to zažiješ a když pochopíš, že můžeš oddělit všechnu tu pozornost ze 3D reality a nevěnovat pozornost na cokoliv známé a rozumět, že to je pole, které tvoří hmotu a hmota, která vysílá pole. A když se budeš moci dostat do tohoto místa a změnit svou energii s jasným záměrem a zvýšenými emocemitvé srdce začne bít tím krásným rytmem, jako buben, kolikrát jsme to měřili a když to nastane, další věc, která se stane je, že srdce informuje mozek – „Je bezpečné tvořit právě teď.“  

Člověk se uvolní do přítomného okamžiku a my to vidíme, jako když spadne závoj. 

Energie srdce informuje mozek, aby se posunul do tohoto krásného, elegantního stavu alfa vln – koherentní ALFA. A pak říká, „Co je další sen? Co dál? Co je další příležitost, kterou chceš zažít?“ To je stav tvoření

Pak máš WIFI signál, máš koherentní mozek, to je to zařízení, ten signál, co jde ven a máš to koherentní srdce, které to k nám přitahuje, že? Kombinuješ tyto dvě věci a je tam vibrační shoda mezi tvou energií a potenciálem kvantového pole, cítíš se bohatý a cokoliv mozek spojí s tím být bohatý, to je tvoje věc, to je to, co je kreativní proces. Toto je centrum tvoření. Čelní mozkový lalok vlastně říká, jaké by to bylo být tvořivý, bohatý. 

Nevíš, jaké by to mohlo být bohatý?

Tak si přečti pár knih o lidech, kteří zbohatli a uvědomili si, že to nebyl úžasný proces, cítit se mizerně, vypadat, jako když zradili. Naučili se spoustu lekcí a vytrvali. 

A jaké jsou kvality té osoby, kterou bys mohl ztělesnit? 

To je klíčové! 

Protože to není o bohatství. 

To je o tom, kým se staneš. 

Lidé si myslí, že to je o jejich bohatství, ale to je proces, přejít a přitáhnout to. 

Musíš otočit bitevní loď, protože lidé říkají: 

„Já se nemůžu cítit vděčný za své bohatství, protože se to ještě nestalo!“ 

To je hypnóza.

Čekání na zážitek, který se stane, abych se cítil vděčný, to je Newtonovská realita příčiny a následku. 

Musíte cítit kvantové pole a ovlivnit jej, abyste to zažili a srdce se stane zesilovačem. 

A pošle signál, že frekvence může nenést myšlenku vašeho bohatství.

Utrpení nemůže nést myšlenku bohatství, nedostatek to nemůže nést, to je rozdílná frekvence. Cítíme jiné pocity, cítíme utrpení. Lidé mohou říkat, Jsem bohatý, …. Vše, co chtějí, ale ta myšlenka to nikdy nepřenese do těla, protože se to zastaví v mozkovém kmeni, protože tělo říká Já Jsem chudý, nešťastný, bezútěšný, mám nedostatek. Tedy tyto afirmace nepracují. 

Posuňme se o krok dál. 

Rozumíš tomuto a praktikuješ to. 

Naučili jsme se to dobře, ale pokud se to naučíš jen jako učivo, jako se hraje házená, golf, jak tancovat atd., co bude výstupem? 

Experiment být bohatý!

Měl bys cítit ten pocit, že jsi se dostal do stavu, že jsi opravdu dobrý v tom, co děláš se zavřenýma očima. Ty to musíš dělat ale s otevřenýma očima!

Proč? 

Protože, když cítíš pocity o své budoucnosti, už nehledáš, protože jsi v té budoucnosti právě teď. Tělo je tak objektivní, že věří, že to je život v této realitě, kdy jsi bohatý, a to tak dlouho, jak cítíš ten pocit. Už od toho nejsi oddělený, nejsi v nedostatku, už to nehledáš až se to objeví, neptáš se, proč se to ještě neukázalo. 

Když se cítíš bohatý, proč bys to hledal?

Naše práce je být schopen udržet tento modifikovaný stav těla a mysli.

To neznamená, že budeš zítra kontrolovat svůj bankovní účet, jestli tam není zítra půl milionu $. Ne. Udržuješ ladění do tohoto potenciálu a tady přichází synchronicity.

Co to je?  

To je zpětná vazba z tvého okolí, kdy Vesmír ti říká, že cokoliv děláš, najednou začínáš tvořit. 

A já myslím, že je tak důležité pro lidi, vzpomenout si, že jsou tvůrci svých životů, které žijí, místo aby byli oběťmi.

Oběť je, když lidé řeknou: 

„Cítím se takto, protože tato osoba, událost… nemám peníze“, to jim dělá ten pocit. 

To je jejich vztah s penězi, který to opravdu znamená!

Používají svůj nedostatek, abych si potvrdili svou závislost, své podmínky, svůj vztah k penězům. Upírají pozornost na peníze, protože je nemají. Vztah s penězi je samozřejmě postavený na nedostatku. Když je nemáte, cítíte se špatně. A lidé říkají, že vnější prostředí a realita kontroluje a řídí jejich pocit a způsob, jak myslí.

Lewisi, proč jsi dnes v dobré náladě? 

– Věci jdou dobře. Když jsem ve špatné, věci jdou špatně.

Tento nevědomý program oběti říká, že umožňujeme našemu okolí ovlivnit to, jak se cítíme a myslíme. 

Ale tak to není! 

Protože co je model oběti, že?

Čím silnější máme pocit nedostatku, tím více na to dáváme pozornosti, na ten fakt, že to nemáme. A pak člověk zapomene, že je tvůrcem reality, protože co tvoří, je nedostatek a tvoří toho více a více. Zkouší více a více tlačitJe více vyčerpaný, tělo je unavené.

Tedy experiment je, že to zkusíme jinou cestou. 

Tvořit z pole místo ze hmoty. Dostat se do stavu koherentního srdce a mozku, relaxovat v srdci a energie vyjde do mozku. Měřili jsme to tisíckrát a najednou se ten člověk dostane do stavu krásné mozkové vlny, kde je superaktivní. Tedy čím déle jste ve vědomí té energie, tím více si přitahujete budoucnost k sobě. 

Co znamená synchronicita?

To znamená, že cokoliv děláš uvnitř sebe, tvoří efekt venku, mimo tebe. Pozoruješ, co jsi udělal a děláš to znovu, abys toho utvořil trochu více. Více hojnosti. Jen pro ten experiment. Teď, když se objeví synchronicita, myslíš, že cítíš utrpení či malé nadšení? 

Cítíš se inspirovaný, že?

Ta synchronicita říká, používej tuto energii a tento pocit, mělo by to pro tebe být snadnější to cítiti, jít zpět a dělat to znovu. Pokračuj v experimentování. A tady přichází podnícení, emaily, lidi, co potkáš ve správném čase. Něco se nám tady odehraje a stane se to hybností. Tedy my generujeme bohatství. To je to, jak to děláme.

Když hodinu meditujete, když se ladíte do své bohaté budoucnostiale pak trávíte dalších 15 hodin denně v nedostatku, neočekávejte, že změníte vaše nastavení. Jste zpět u starých energií. A když řeknete, to je ten člověk, ta okolnost, ten bankovní účet, jste zpět v nevědomí, v programech být obětí. 

Pojďme dál. 

Pokud vaše osobnost tvoří vaší osobní realitu, a tak to je a vaše osobnost je o tom, jak myslíte, konáte a jak se cítíte, pak přítomná osobnost, která poslouchá tento pořad vytvořila přítomnou osobní realitu, nazývanou život. Není v tom nic velkého. To znamená, že když chcete změnit vaší osobní realitu, musíte změnit svou osobnost. Nic se nezmění ve vašem životě, pokud se nezměníte vy. 95 % toho, čím jsme, je autopilot.

To jsou myšlenkové programy, spojení v mozku, víra, předsudky, nevědomé zvyky a chování a opravdu pocitové odpovědi, směřující k tomu, být opravdu na kolenou.

Pokud 95 % je nevědomý program, pak první krok ke změně je stát se vědomý těchto nevědomých myšlenek. Lidé si myslí, že si sednou, aby udělali změnu, nebo že dělají něco špatně. NE! 

Tyto myšlenky musí přijít. Nemohu, Nejsem dost dobrý, Nikdy to nefunguje. 

Ale člověk, který je opravdu vytrvalý ke své hojnosti, si uvědomí, že jen proto, že má tyto myšlenky, to neznamená, že je to pravda. Tito lidé jsou zvědaví, co je za tím. Jsou to jen myšlenky. A nervové buňky už nejiskří dohromady a nespojují se. Takže udržujte pohyb vpřed a ty myšlenky (o oběti) mají méně a méně síly. 

Používáte váš mozek správně, místo, abyste byli obětí. 

Když si stěžujete na peníze, pokud soudíte lidi, pokud spěcháte, když jste v nedostatku, když podvádíte, když nemáte, co potřebujete – Bohatý člověk toto nedělá.

Musíte se na to podívat a říci: 

„Musím změnit tyto zvyky! BOŽE, pokud chci opravdu být bohatý, nemohu se takto chovat. Pokud chci být opravdu novým člověkem, což znamená novou osobní realitu, nemohu si s sebou nosit nedostatek. Nemohu přijmout to, že nemám hodnotu, nemohu se sebou tahat příběhy o mých rodičích, prarodičích a mých ex atd. To musí skončit!!!“ 

Když ne teď, tak kdy? 

_Jak ukončit tyto story?_

Kolikrát musíme zapomenout, než přestaneme zapomínat a začneme si vzpomínat? 

To je hra! Hra zvaná změna.

Kolikrát musíme jít nevědomě a přednastaveném módu k této osobnosti?

Když se nachytáte, zastavte to a buďte vědomí.

To je ten moment změny.

Problém je, že většina lidí se probudí ráno a myslí – „Tak co ty mé problémy?“ Mozek je záznam minulosti. Přemýšlí o svých problémech, nemají dost peněz a tyto problémy jsou obvykle spojené s určitými lidmi, místy, objekty, věcmi, co nefungovalo, kdo co podělal …  

Ten moment, když se vzbudí a vzpomenou si na své problémy, přemýšlí v minulosti. 

Tak obnovují paměť a udržují paměť minulosti na živu, ve své mysli. 

Problém je, že každá tato vzpomínka má emoční spojení, jak jsme to prožili.

Takže, když cítí nedostatek, neštěstí, rozčílení, pak je tělo v minulosti. Myšlenky jsou jazykem mozku, pocity jsou jazykem těla. Jak myslíme a cítíme, tvoří se náš stav bytí. Ale tak se i startuje proces podmiňování, který potřebuje jen myšlenku a pocit. Paměť nebo představa, spolu s pocitem stimuluje a odpovídá stavu vašeho těla, stává se vědomím této emoce a tato paměť není v mozku. Paměť je pohřbena podvědomě v těle a tělo se stává myslí tohoto pocitu. A tělo zažívá nedostatek a věří tomu. Tělo je tak objektivní, že nepozná rozdíl, mezi skutečností, která tvoří nedostatek a emocí, kterou tvoříte myšlenkou. Tělo věří, že žije tu stejnou zkušenost, jako každý den. Protože konečný výsledek je pocit. 

Když se váš život mění ale stále cítíte nedostatek, neočekávejte cokoliv, co ani neuvidíte. Minete to, budete se dívat na váš život skrze minulost.

Takže člověk si uvědomuje, že všichni přátelé vydělávají peníze a dělají věci a jsou úžasní a opravdu a stejně cítí nedostatek. Takže když už to není o bohatství, ale stane se to procesem vší změny, to je ten hodnotný okamžik. Ale už to není o vašem uzdravení, ale o vaší změně, pozoruji to takto u mnoha lidí a v posledních pár letech mi říkají své příběhy. Lidé, kteří se uzdravují touto prací z rakoviny a všech druhů chronických nemocí a Parkinsona atd. Nikdy to nebylo o tom, když hráli tu hru, nebylo to o uzdravení. Bylo to o tom, co potřebovali změnit, aby se uzdravili. Když ta hra jde takto, pak osoba, která cítí nedostatek na určité úrovni, to není jen v hlavě, ale je to v těle.

Tedy když někdo hledá hojnost, není to o hojnosti, je to o změně, kterou musí provést, aby se uzdravili. Použil jsem uzdravení jako příklad, ale použijeme hojnost jako příklad. Když rozumíte, že nemůžete dosáhnout hojnosti, když to už není hra nazývaná hojnost, je to hra, nazvaná změna! 

Co musíme změnit? 

Čím více se změním, tím více mám hojnosti.

Tedy je to o tom více se zaměřit na to, co potřebuji změnit v každé chvíli,

jako opozit k hojnosti či uzdravení.

Slovo meditace znamená zvyknout si na to,

naučit se to.  

Dr. Joe Dispenza, překlad: Gabriel Špaček, fota: Maia Špačková