Já Jsem,  PENÍZE

COKOLIV PŘED USNUTÍM SKRZE „JÁ JSEM“ PŘIKÁŽETE, MUSÍ BÝT SPLNĚNO!

Lidé, kteří jsou v těle, 

jsou ve stejné sféře, když spí, 

jako když jsou bez těla. 

Existuje Udržující Vědomí „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

které, 

pokud jde s tímto někdo spát, 

prostřednictvím této udržující Síly, 

může dosáhnout neuvěřitelných výšin.

 

Pokud máte Vědomí vyjádřené (zobrazené) touto „JÁ JSEM Přítomností“ 

a toto Vědomí si berete s sebou, 

když jdete do jiných sfér, 

děje se neuvěřitelné udržování této Přítomnosti.

V zážitkovém životě je Aktivita, 

která vyžaduje vědomé uznání a použití „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

Bůh v Akci. 

Když vezmete takovéto vědomí s sebou skrze závoj spánku, 

duše je schopna fungovat mimo tělo s téměř Neomezenou Silou.

Předpokládejme, 

že existuje zdánlivá potřeba nějaké fyzické aktivity.

(Chcete něco vyřešit, něco na těle opravit, vyléčit apod.) 

Před spaním můžete říci toto: 

„Skrze Mocnou Sílu a Inteligenci, 

která „JÁ JSEM“,

já jdu vpřed, 

zatímco mé tělo spí, 

vytvořit si vědomý kontakt 

a hojně splnit tento požadavek!“ 

(Bez ohledu na to, co to je! ihned přejdete k představě toho, 

co chcete, 

podpořte to nějakým prohlášením JÁ JSEM 

a s tímto obrazem a touto vibrací usněte. 

Tím svou touhu vnesete do sféry, 

kde nepůsobí vaše podvědomí 

a toto zaměření vytvoří velkou hybnost. Pozn. překl.)

Udělejte to s vědomím, 

že tato Aktivita je soběstačná, 

a nemůže v žádném případě selhat. 

Je to Mocný způsob, 

jak uvést do pohybu „JÁ JSEM Přítomnost“. 

Cokoli „JÁ JSEM“ přikáže, 

zatímco tělo spí, 

musí být splněno!

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková