MAIA TEXTY

PRAVDA JE DŮLEŽITÝ PRVEK ŽIVOTA

Pravda je důležitý prvek života a je relativní v závislosti na individuálním vnímání,

na místě a perspektivě pozorovatele.

To znamená, že je mnohovrstevnatá a ta stejná situace či informace

může mít pro vícero účastníků zcela jiný význam.

Od malička jsme byli nuceni přijímat „obecnou, neměnnou pravdu“, která se poskytuje prostřednictvím učebnic, skript, historických a odborných knih a v poslední řadě médii. 

Bohužel, tato pravda je opět výtvorem fantazie a zkreslení každého,

kdo se na této pravdě podílel. To znamená, že tato pravda ve skutečnosti není pravdou jedinou. 

Je to pouze zkreslený příběh či informace, která získala jistý statut neměnné veličiny

a ta je nástrojem k tomu, abyste sami svou „opravdovou pravdu“ potlačovali

a dosazovali si do života pravdy nějakých určených autorit.

Ve skutečnosti i to, co si myslíme že je neměnnou pravdou – vědecké doktríny – jsou pouze vodítkem,

jak vnímat realitu cizí a potlačovat realitu svou, která je mnohem důležitější a opravdovější pravdou.

Jakékoliv historické údaje, jsou pouhým výsekem z mnohem širších souvislostí a výkladem někoho, kdo má velmi omezené vnímání, protože to nežije.

Vše v historii je nakonec protkáno mnoha oficiálními tezemi, protože mnohé jiné, které nezapadají do jisté energetické doktríny, byly uzamčeny před našimi zraky.

Tyto příběhy, které nepasují do jisté časové linie, by v nás zbytečně provokovaly jisté otázky. Jakmile se člověk začne ptát, mění to elektromagnetickou frekvenci mozkových vln. To by bylo mimo dosah jistých modulačních zařízeních, které jsou zde zkonstruovány pro kontrolu naší frekvence. Např. vrstvy frekvenčních mříží vytvářených satelity, které krouží kolem naší planety, jako by v kosmu chtěli vytvořit elektronickou deku, která má přikrýt celou Zemi.

K čemu?

Když začnete více chápat, že vše je frekvence…

Proč musí existovat takováto frekvenční mříž?

Pozor na otázky, mění frekvenci vašich mozkových vln…

Když se však naučíte si každý den pokládat otázky, místo toho, abyste při první konfrontaci s jiným paradigmatem používali jako protiargument data vědecká či historická (tedy „pravdu“ někoho jiného), zjistíte, že se vám otevírá mnohem širší perspektiva, která vám rozvine schopnost „číst mezi řádky“, stejně jako cítit, že podávané informace nejsou tím, za co se obecně považují, ale že je nad nimi mnoho jiných vrstev, které jste prozatím neviděli a nevnímali.

Čas od času tento proces můžete v plné šíři procítit ve chvíli, kdy po nějaké delší době vezmete do ruky nějakou duchovní či motivační knihu a najednou zjistíte, že textu rozumíte jasněji a jakoby jinak.

Ve skutečnosti váš vývoj zajistil že máte mnohem širší perspektivu vnímání.

To, co před tím byla vaše pravda, už jí není.

Dnes máte zcela jinou verzi a nemusí být zákonitě úplně jiná, ale má vyšší úroveň a mnohem širší pojetí reality.

Když si uvědomíte, jak je život tvárný, jak zrajete, vaše vnímání se otevírá a proniká mnoha vrstvami existence, zkuste si v tomto rámci reality představit, kde tam stojí dané historické údaje a vědecké doktríny, které se nám vnucují desítky či stovky let.

Nebo, jak by v tomto světle obstál ten, který sepsal či upravil „náboženské texty“.

Pravda je velmi tvárná a vždy záleží na perspektivě vnímání a tom, zda jisté věci doopravdy prožijete.

Pravda se totiž nemůže pouze napsat, ta se stává pravdou, až když ji budete žít.

To, jakou pravdu budete prožívat, záleží na tom, jaké verzi reality věříte a kterým pravidlům se budete podřizovat, či zda si stvoříte pravidla svá.

V této souvislosti je potom protiargument „TO NENÍ PRAVDA“ celkem směšný.

Obzvláště pokud jsou tato slova podložena „oficiální doktrínou“.

Ta je totiž pouze jednou, nepatrnou, verzí pravdy.

Jediná neměnná PRAVDA je LÁSKA.

Jen je zapotřebí pochopit pravou podstatu tohoto slova.

Text + fota: Maia Špačková