Já Jsem

UCHOPTE TOTO ŽEZLO SVÉ MOCI A NADVLÁDY

Jednou věcí, 

kterou by si studenti měli být intenzivně vědomi, 

je toto: 

„JÁ JSEM Věčná, harmonizující Přítomnost a Aktivita 

všude, kde se pohybuji

a všeho, 

k čemu směřuje moje myšlenka.“

Toto prohlášení,

neustále používané s pocitem jeho Neporazitelné Síly, 

udrží atmosféru vašeho světa vyčištěnou, 

harmonizovanou 

a připravenou k jakémukoli vědomému směru, 

kterého pak s velkou rychlostí dosáhnete. 

Pokud si přejete mluvit s autoritou 

tiše k jiné osobě, 

vyslovte nejdříve její křestní jméno, 

pak odeslanou energii 

zacílíte mnohem snadněji.

 

Je to jako upozornit osobu, 

se kterou byste chtěli mluvit. 

Přirozeně vaším prvním popudem je, 

že pokud se chystáte mluvit s někým z rodiny, 

nejprve řeknete Jane, Marie nebo Petře, 

abyste získali jeho pozornost; 

a pak pokračujete v předávání své zprávy. 

Stejně tak je tomu při tichém směrování energie. 

V rámci vnitřního světa, 

v tomto uznání a použití „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

s vědomím, že: 

„JÁ JSEM všude přítomný,“ 

uvidíte, jak snadno můžete mluvit s někým, 

ať je kdekoliv, 

prostřednictvím „JÁ JSEM Přítomnosti“ 

jako by on stál v místnosti ve vaší fyzické blízkosti. 

Varuji vás, 

pokud se pokusíte použít toto poznání k ublížení druhému, 

pamatujte, 

že skrze vaši vlastní duši a tělo 

prochází blesk nebo váš záměr k jinému. 

Vždy si připomínejte to, 

že nejste takzvaní lidští tvorové, 

ale jste Bohové a Bohyně v zárodku,

a toto Božství můžete vědomým úsilím vnést do plné nadvlády.

 

Říkám vám, Milovaní studenti Světla: 

Vstaňte! 

Probuďte se! k plnosti své Božské nadvlády! 

Nebojácně použijte vědomé poznání 

a směrujte tuto „Mocnou JÁ JSEM Energii“ pro vaši Svobodu,

prosperitu, požehnání a osvícení.

Každý z vás je třpytivým, oslnivým klenotem Světla, 

promítaným do světa chaosu a temnoty, 

aby se Záření vašeho Světla

mohlo rozšířit, 

rozprostírat a znovu rozšířit, 

aby veškerá temnota Země

byla pohlcena 

v tomto Mocném záření „JÁ JSEM Přítomnosti“, 

kterou jste. 

Neváhejte, milované děti! 

Uchopte toto žezlo své Síly a Nadvlády! 

Použijte jej k uzdravení, požehnání, prosperitě, osvícení 

a najdete všechny pozemské věci, 

které se před vámi sklánějí a spěchají, 

aby splnily váš sebemenší požadavek. 

Ježíš Kristus (I AM Discourses), překlad + fota: Maia Špačková