MAIA TEXTY

ODSTRAŇME SVOU VNITŘNÍ TYRANII, PAK PŘIJDE OPRAVDOVÁ SVOBODA 

Slovo „svoboda“ jehož opravdovému většina lidí nerozumí.

Zato jeho nově nabytá forma se jim pomaloučku vkrádá do podvědomí. 

Lidé jsou manipulováni novodobými politickými proslovy a některými událostmi, 

o jejichž skutečnosti by se dalo dlouze polemizovat. 

Sice se jako lidstvo tváříme, jako bychom teprve přicházeli na kloub tomu, 

co se nazývá „holografická projekce“, 

ve skutečnosti jsou některé události již dávno podstrkovány z jiných dimenzí.

A lidé se stávají součástí této HRY a prožívají ji jako skutečnost.

K čemu slouží?

K vyvolávání silných emociálních energií, které se obracejí žádoucím směrem, 

jež mají za cíl otupit smysly a změnit naši realitu.

A tak mnoho lidí zmítajících se ve strachu „dohrává rozehranou partii“ 

a ve jménu svobody přitakává dalším omezením lidského života.

Když se k tomu všemu dobře zamíří na emoce cílenou informací 

„může se to stát i vám a vašim dětem“, pak se lidé bezhlavě řítí do zákazů, 

nařízení, kontrol, postupného odebírání práv a masové tyranie.

Nakonec se lidem vytratí soudnost a přestane jim dokonce vadit i to, 

že někdo týrá a ponižuje jejich děti a ohrožuje je na psychickém i fyzickém zdraví

nesmyslnými nařízeními, které nemají ani řádnou vědeckou oporu a odehrávají se na půdě škol, 

nebo že za výměnu vlastní svobody musí podstoupit nevyzkoušený experiment 

pochybnou látkou s pochybným výsledkem na svém vlastním těle.

To, co se nám začíná zdát, že se ocitá mimo kontrolu, pouze zrcadlí stav myšlení. 

Začíná to tím, že nejdříve jeden tyranizuje sám sebe ve své mysli 

a absence sebelásky způsobí, že se vmanipuluje do situací, 

které mu způsobují utrpení a bolest. 

To vše se potom odráží v tom, jakého životního partnera k sobě přitáhneme, 

aby mu odzrcadlil jeho vnitřní stav.

V tomto vztahu se narodí děti, které se stávají často oběťmi jeho frustrací a strachů 

a tato tyranie vůči nim otupí jejich smysly a překroutí jejich vnímání o sobě. 

A takto vzniká další generace lidí, kteří skrze svou bolest přitakávají tyranii vůči ostatním. 

Vše, co je jiné je divné, podezřelé, okolní svět je ohrožující a udělejme vše, 

abychom to odstranili ze svých životů.

Zodpovědnost za naše činy ať nese někdo jiný. 

Vše začíná u nás samotných a pokračuje v rodinách a způsobech, jakými vychováváme naše děti.

Pokud je neustále kontrolujeme a přenášíme na ně své strachy a obavy, 

pak z nich často vyrostou lidé, kteří mají potřebu kontrolovat ostatní kolem sebe. 

Takto se vychovávají, generace za generací, ochotně spolupracující lidé s jakýmkoliv režimem, 

protože neustálá kontrola a tyranie, ukotvená v lidských srdcích, se stává součástí běžného života 

pravou příčinou překroucení významu slova „svoboda“.

Člověk, který alespoň část své tyranie odstranil, se nezajímá o to, 

jakým způsobem kdo jezdí na silnicích, jestli všichni platí daně, kolik komu zůstalo za prsty, jestli mají všichni očkované děti, zda jsou jejich děti krmeni denní dávkou živočišných bílkovin, jestli má někdo milenku kvůli které se rozvádí, nebo, jak jsme za poslední dva roky viděli v extrémním projevení – zda má někdo roušku, zda má dost daleký odstup, či zda byl ochoten nechat se zneužít vpíchnutím pochybné látky. 

Takovýto člověk si na své cestě uvědomění zjistil, že jediný smysl změny je u sebe samotného.

Protože pouze změna myšlenek a odstranění strachů nám ve skutečnosti změní okolní svět.

Budeme do svého života přitahovat jen to, co zrcadlí naše vnitřní nastavení. 

A tak přestaneme na silnicích potkávat šílence a nerváky, naše děti k nám nebudou nepřátelsky naladění, naše rodiče k nám změní přístup, náš partner se nám více otevře a nakonec, vláda nám odzrcadlí naše nitro a budou do ní přicházet opravdu moudří lidé s otevřeným srdcem a myslí, kteří zasejí nefalšované semínko zodpovědné vlády nás všech.

Odstraňme vnitřní tyranii vůči sobě

a tímto činem změníme okolní svět 

a nastolíme opravdovou „svobodu“ pro každého.

Začněme tím, že si uvědomíme, kdo doopravdy jste.

Ta Síla, která bije naším srdcem, je stejná Síla,

jež tvoří vesmír.

Bůh je v nás, a tak my sami jsme Jím.

Se všemi Schopnostmi, veškerou Mocí, Věděním a Láskou.

Když si toto, a mnohé další začneme uvědomovat každý den,

umožníme projevit nejvyšší úroveň sebelásky,

začne se měnit naše vibrační vyzařování

a vnější svět na tuto změnu bude velmi rychle reagovat.

A pak, aniž bychom se hnuli z místa, kde právě žijeme,

staneme se tou největší hybnou Silou,

která urychlí projevení Světla v celé lidské společnosti.

Připomínejme si,

jeden v souladu s Bohem má Sílu miliónů lidí mimo tento soulad.

Text + fota. Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Když myšlenku textu přenesu do současnosti,
  pak jsme viděli katarzi nesebelásky a tyranie lidí.
  Především osobní tyranie,
  kdy skrze nesebelásku
  se mnozí dobrovolně účastnili pochybného lékařského experimentu.
  A jak nové zvěřejněné dokumenty od Pfizeru ukazují,
  věděli od samého začátku o těžkých poškozeních a úmrtí lidí,
  jež se jako první tohoto experimentu zúčastnili,
  potratů, poškozených dětí,
  a také že z dlouhodobého hlediska tento experiment bude mít za následek
  masivní odchod lidí z této planety.

  A tito lidé, kteří se experimentu účastnili a účastní,
  to dělají skrze to,
  aby se zalíbili společnosti.
  Aby je ostatní měli rádi,
  tak obětují své zdraví a život,
  aby chránili druhé – rouškou, tečkou a pod.
  Stějně tak jako dítě popře své volání z nitra o tom, kým skutečně je,
  jen aby se zalíbilo rodičům,
  později aby se zalíbilo kamarádům a tak to pokračuje do dospělosti.

  Může někdo namítat, že to někteří udělali jen aby si udrželi práci,
  ale i to vychází z nesebelásky a druhu myšlenek,
  nesoucí vnitřní tyranii.
  Když jste si jisti tím, kdo jste,
  zlo se od vás odvrátí
  a je mnoho případů,
  kdy si lidé pevně a s rozhodností stáli v tom, na co mají vrozené právo,
  že si své zaměstnání udrželi
  i když neobětovali své tělo , zdraví a život na oltář nejtemnější manipulace.

  A jak české soudy potvrdily,
  byla to vše nezákonná manipulace
  a nikdo nesmí zasahovat do vašeho rozhodnutí
  zda se otečkovat či ne, zda se orouškovat či ne,
  aniž by vám odebíral vaše práva
  na svobodu pohybu, svobodu si vydělávat na živobytí a dětem právo na vzdělání.

 • Avatar photo

  Maia

  Ve skutečnosti nemusíme pracovat na tom,
  abychom se nějak změnili,
  ale jde spíše o to,
  otevřít se tomu,
  kým skutečně jsme.

  Každý den si to připomínat tak často,
  až se to stane naším přesvědčením,
  tímto se změní naše vyzařování
  a Vesmír na to bude okamžitě odpovídat.

  Následně se vše ozrcadlí na našem těle
  a v našem světě.
  A když to udělá jen pár vědomých lidí,
  pak to poskytne hybnost změnám i v širší společnosti.
  Láska je velmi nakažlivá. 🙂
  Ani roušky, ani tečky před ní neochrání. 🙂