Transformace,  Videa

MYŠLENÍM TVOŘÍME SVOU REALITU – JOE DISPENZA

Opakujete 90% myšlenek z minulosti a polovina ani není pravda!!! 

Já Jsem Génius, těší mě! 

Takto se představte a uvědomte si, že naše myšlenky ovlivňují naši budoucnost a tvoří naší realitu. 

Stejné myšlenky tvoří stejnou realitu. 

Až 90 % myšlenek denně si lidé opakují = nemohou tedy změnit svou realitu. 

Žijí v minulosti, přitom až 50 % toho, co říkají o své minulosti ani není pravda.  

Utvořte svou VIZI a změňte realitu tím, že myslíte, na co myslíte – vědomě veďte své myšlenky! 

Změňte svou vinu a trápení na Inspiraci, Radost a Vděčnost.

Definujte svou Vizí svoji Budoucnost. 

Aplikujte to vše a přizpůsobte si to a nechte to projevit. 

Naučte se tyto informace, uložte je ve svém mozku a OPAKUJTE JE. 

Začněte přemýšlet, co s nimi dělat. 

Tím jste začali instalovat neuro HARDWARE do mozku, připravovat Budoucnost. 

Zeptejte se sami sebe „Jak to aplikuji do svého života?“ 

dostanete své chování do souladu se svými Záměry!

Dostanete jednání do shody s vašimi myšlenkami. 

Budete naslouchat úžasnému vedení

Získáte specifické informace o úspěchu.

Pochopíte, co je to Emoční Inteligence a jak mění naši kulturu. 

Začněte to aplikovat do vašeho života a prožijete nové zkušenosti. 

To obohatí vaše obvody v mozku a vy se ucítíte jako lídr, úspěšní a jasní.

Naučte své tělo chemicky rozumět tomu, čemu intelektuálně rozumí vaše mysl.

Vědomost je pro mozek, zkušenost pro tělo. 

Jste ztělesněním vedení, úspěchu a jasnosti. 

Emoce je zkušenost v chemické formě. 

Pokud to zažijete jednou, jste schopní to zopakovat!

Pracujte na tomto opakování znovu a znovu a vaše tělo se stane myslí

Bude to pro vás přirozené, snadné a běžné. 

Stanete se tím. 

Vaše práce je přejít od filosofie k Mistrovství

Od mysli k tělu a duši. 

Od myšlení k dělání a bytí. 

Tento esenciální výtah je z přednášky Dr. Joe Dispenzi, která je plná informací od začátku do konce. On sám prožil silný příběh, který zde také zmiňuje. Je to další způsob, jak nahlížet na Zákon přitažlivosti, zde opřený o tvrdá vědecká data mnoha opakovaných testů a osudů lidí. 

Užijte si video, nechte vstoupit radost a nadšení do Vás. 

Gabriel

2 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Dokonalé video pro víkend.
  Může posloužit jako odrazový můstek
  do vaší úplně nové reality. 🙂

 • Avatar photo

  Gabriel

  Toto video je doslova nacpané nejen informacemi, ale i velikou moudrostí.
  Tak ještě jednu navíc:
  Buckminster Fuller řekl –
  Pokud chcete změnit kulturu, zapomeňte zkoušet opravovat to, co je rozbité.
  Vytvořte něco lepšího.
  Staré všichni opustí a půjdou k lepšímu.

  Jistě máte dost představivosti, abyste si to dosadili leckam 🙂