Já Jsem

VY VOLÍTE, JAK S VÁMI BUDE JEDNÁNO

Musíte jednat 

a vy jste ti, kdo si zvolí, 

jak bude jednáno s vámi. 

Nikdy si nemyslete, 

že se z této jednoduché skutečnosti můžete dostat. 

Je to věčný Boží Zákon 

a žádný člověk ho nemůže nikdy změnit. 

Studenti musí tento přístup chápat a zachovávat 

pokud chtějí dosáhnout stálého pokroku. 

Říkám vám, milovaní studenti, 

můžete zuřit, pochybovat, bát se a rebelovat, 

ale prosím vás všechny o samo-opravování,

protože tím otevřete dveře do vašeho Mocného Osvícení a Svobody 

před veškerým omezením vnějšího světa. 

Existuje spousta studentů, 

kteří, když dojdou do určitého bodu porozumění,

kde se jim odhalí všechny výsledky jejich činnosti 

a podívají se na mnoho svých chyb, 

které byly učiněny a které je třeba napravit,

stanou se sklíčenými, kritickými a odsuzující sebe i Boha. 

To je opět velká chyba. 

Všechno, co jim je zjeveno ke zjištění, kde dělají chybu, 

by je mělo nesmírně těšit. 

Věděli, že Bůh je Moc, 

a tak vědí, že mají Moc to napravit, 

a měli by se s radostí pustit do práce. 

Síla Božího Života, 

která bije do jejich srdcí, 

je absolutním důkazem toho, 

že mají v sobě Inteligenci a Boží Moc, 

pomocí které mohou rozpouštět a konzumovat 

všechny chyby a svárlivá stvoření, 

která vědomě či nevědomě čerpali. 

Mohou říci tomuto nežádoucímu stvoření: 

„JÁ JSEM“ Mocný Pohlcující (Konzumující) Plamen, 

který teď a navždy 

pohlcuje všechny minulé 

i současné chyby, 

jejich příčiny a důsledky 

a veškeré nežádoucí stvoření,

za které odpovídá mé vnější (tvoření).“ 

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková