Já Jsem

SEX, MLÁDÍ, ŽIVOTNÍ ENERGIE

Mnohokrát jsem řekl, 

že nezáleží na žádné části těla, 

zda se na vašem fyzickém těle objevuje třicet 

nebo sedmdesát let; 

nemá to s tím nic společného. 

Tato Síla a Přítomnost Života je Energie, 

je to mládí, je to Síla, 

která je ve vašem těle 

– není to žádný lidský koncept, 

který tvrdí, že jste v sedmdesáti letech bez schopnosti práce. 

Říkám vám, 

nepřijímejte tuto věc, 

tento lidský návrh na hromadění věku,  

a toho, že když dosáhnete čtyřiceti let, 

začnete stárnout. 

Nepřijímejte tuto věc! 

Je to pobuřující!

Lidstvo prostřednictvím hromadné sugesce uvěřilo, 

že díky shromažďujícím se letům nemá stejnou vitalitu a energii.

Zmačkají se a řeknou: 

„No, myslím, že už to k ničemu není.“ 

Jaká chyba, velká chyba!

Lidstvo samozřejmě neví, 

že je spojeno s Největší Mocí ve vesmíru; 

ale teď vy, 

kdo to víte, 

můžete všechny tyto podmínky zvrátit.

Říkám vám, 

pokud je vám sedmdesát let, 

kdybyste napřímili svou páteř, 

obrátili se na svou „Přítomnost“ 

a do svého těla přivolali Mocnou Energii a vitalitu, 

mohli byste obnovit své mládí 

a aktivitu třiceti let, 

kterou jste měli. 

A to myslím vážně!

Proto chci, 

abyste věděli, 

že z naší Oktávy Života, 

každý z vás, kdo bude upřímný, upřímný, 

brát to vážně 

a bude odhodlaný k Síle Světla ve vašem vlastním srdci, 

poskytneme vám veškerou možnou pomoc 

pro vaše dnešní Vítězství! 

Ale nemůžete si dovolit podřídit se návrhům vnějšího světa v jediné věci.

Pokud tak učiníte, 

pozvete vše, 

co se nahromadilo v lidských omezeních, 

aby to znovu vstoupilo do vašeho světa.

Budu nejupřímněji volat, 

aby Síla a Odvaha jednaly ve vašem pocitovém světě, 

který uvolňuje Moc, Inteligenci a Energii 

z vaší vlastní „Přítomnosti“, 

která vás bude podporovat, 

dokud si sami neuvědomíte Vítězství, 

které můžete mít.

Ale pamatujte si, 

nemůžete plýtvat Energií (myšleno ohledně sexu)

a očekávat úspěch. 

To nelze provést. 

Nejste tím připraveni o nic, 

ale přidává se vše, 

co váš Život udržuje. 

Jedna pětiminutová pozornost „Přítomnosti“ denně, 

a budete cítit ty Mocné Proudy Energie, 

které vás nabíjí a dodávají vám radost a nadšení z mládí, 

což je mnohem více, 

než celý život sexuálního uspokojení.

Proto si dnes pamatujte, 

pohybujete se ve vnějším světě kypícího víru tohoto sexuálního návrhu všude, 

kam se pohnete; 

a pokud nejste dost silní na to, 

abyste pevně stáli a odpuzovali to, 

přijmete to ve svých pocitech, 

i když o tom nevíte. 

A první věc, kterou zjistíte, 

že touha (po sexu) začíná jednat uvnitř vás. 

Jak nabývá na síle, 

nutí vás tato hnací síla, 

abyste ji uspokojili; 

pak je vaše Energie pro Úspěch, 

který možná stál těsně před vámi, 

pryč.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková