Já Jsem

PLÝTVÁNÍ ŽIVOTNÍ ENERGIÍ SKRZE SEX

Lidstvo a lékaři žalostně zkreslili tyto věci. 

Jednotlivec, který chce povstat do „Boží Přítomnosti“ a žít tam, 

potřebuje energii, kterou ztrácí. 

Samotná energie, 

kterou jednotlivci plýtvají, 

je síla 

a je to ta stejná síla, 

se kterou je jim umožněno pevně se držet „Přítomnosti Boha“. 

Tato energie je Život, 

který potřebují, 

aby jim umožnil obracet se a pevně se držet „Přítomnosti Boha“. 

Když vnější já po staletí využívalo životní energii 

k vytváření špatných podmínek, 

stává se tato ztráta energie široce otevřeným 

odtokem vědomí jednotlivců.

Lékaři jsou zodpovědní za většinu tohoto strašného stavu, 

protože učí uspokojení sexuálního apetitu, 

a to je největší cesta plýtvání, 

s níž se musí lidské bytosti potýkat. 

To je to, 

co znemožňuje dostatečně dlouho se držet „Boží Přítomnosti“, 

aby bylo dosaženo Mistrovství. 

Je to devadesát pět procent příčiny stáří a ztráty zraku, sluchu a paměti 

– protože tyto schopnosti přestanou fungovat, 

až když do buněčné struktury mozku 

již nebude proudit tato Životní Energie. 

Nemůžete to jednotlivcům říci, 

dokud nezažijí takové tvrdé údery, 

že jsou téměř zoufalí z bídy svého vlastního stvoření, 

až pak vás poslouchají. 

Bez této Životní Energie není vůle absolutně ničím. 

Existuje pouze jeden možný způsob, 

jak změnit cokoli, 

co bylo vytvořeno a nasměrováno na nesprávný kanál. 

Pozornost je tím, 

co ji udržuje rychle v nesprávném použití nebo vyjádření. 

Okamžitě nasměrujte myšlenku na Vyšší Já. 

Mnoho lidí má představu, 

že to mohou ovládat pouhou silou vůle a donucení. 

To pro vás nelze udělat, 

jen to zatratíte a propukne to někde jinde. 

Jediným trvalým způsobem, 

jak to překonat, 

je změnit pozornost a vystoupit z ní. 

Použijte prohlášení:

„JÁ JSEM“ Ovládající Přítomnost této energie 

a jedinou Mocí, 

která ji může povýšit.“

„JÁ JSEM“ Přítomnost,

která ji zvyšuje 

a přesahuje 

a tato Aktivita je navždy soběstačná.“ 

A vždy u toho víte: 

„JÁ JSEM ta Přítomnost,

Která to dělá, 

a tak se to děje teď, 

protože Boží Aktivita je vždy okamžitá!“ 

Snad jednou z nejnešťastnějších věcí, 

ve kterých lidé žijí, 

je takzvané zákonné právo muže 

zavázat jiného jednotlivce k sexuální aktivitě, 

když z ní chce povstat. 

I v nevědomosti vnější mysli mají některé přirozenosti 

silný rozvoj milostné činnosti. 

Čistá Boží láska nikdy neklesne pod srdce. 

Pravá láska nikdy nevyžaduje sexuální kontakt jakéhokoli druhu. 

Velkolepý Hostitel Světla (Nanebevzatý Mistr) je vždy s těmi, 

kteří to chtějí dělat dobře. 

Pošlete jim (Mistrůmsvé myšlenky 

a vždy dostanete pomoc. 

Máte nezranitelnou, nepřemožitelnou Moc, 

když víte, 

že máte uznání „JÁ JSEM Přítomnosti“. 

Zákon odpuštění je široce otevřená brána 

k dosažení Božího srdce. 

Je to Keynote Hub, 

na kterém se Vesmír otáčí.

Saint Germain, překlad + fota: Maia Špačková 

8 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  Když jsem se před několika lety s tímto setkala,
  začala jsem hledat další a další informace z mnoha zdrojů.
  Očekávala jsem, že toto se mi 100% vyvrátí. 😉

  Avšak nastal pravý opak,
  všechny informace a data vedly do tohoto bodu.
  Můj výzkum trval několik let.
  Někdy je zapotřebí jistý čas, než jedinec sladí svou vibraci,
  aby ho Vesmír pustil i k informacím,
  které pochází z jistých výšin. 🥰

 • Avatar photo

  Lenka

  Dokonalé zhrnutie v oboch článkoch. Tež to tak cítim.
  V Megreho knihe o Anastasii, je to tiež krásne popísané:
  „„Rozumíš, Vladimíre, temné síly se snaží rozvinout v člověku nízké tělesné vášně proto, aby mu nedaly pocítit blaho darované Bohem. Všemi možnými způsoby mu vnucují, že uspokojení lze lehce dosáhnout cestou ukojení tělesných potřeb. A tím člověka unášejí od pravdy. Chudinky zklamané ženy, které o tom nevědí, trápí se celý život a hledají ztracené blaho. Hledají na špatném místě. Žádná žena nemůže odvrátit muže od mravní zpustlosti, pokud si sama dovolí oddat se mu jenom kvůli ukojení tělesných potřeb. Pokud se to stalo, jejich společný život nebude šťastný. Jejich společný život je jen iluze, lež a klam. Neboť i sama žena se hned stává mravně zpustlou, nehledě na to, zda je za tohoto muže provdána, nebo ne.
  Kolik lidstvo vymyslelo zákonů a podmínek ve snaze uměle upevnit tento svazek. Zákonů duchovních a světských. Všechno je marné. Jen nutí člověka hrát, podřizovat se jim, předvádět existenci svazku. Vnitřní úmysly vždy zůstávají neměnné a nepodřízené nikomu a ničemu.
  Ježíš Kristus toto uviděl. A tehdy se jim pokusil čelit a řekl: „Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Matouš 5, 28)
  Pak vy, ve své nedaleké minulosti, jste se snažili odsoudit člověka, který odešel od rodiny. Ale nic v žádném čase a v žádných situacích nemohlo zastavit přání člověka hledat intuitivně pociťovanou slast, velké uspokojení. Houževnatě hledat.
  Falešný svazek je strašný.
  Děti! Rozumíš, Vladimíre? Děti! Ony cítí umělost a lživost takového svazku. A začínají pochybovat o všem, co říkají rodiče. Děti podvědomě cítí lež již ve svém početí. A je jim z toho špatně.
  Řekni mi, který člověk by chtěl přijít na svět jako důsledek tělesné útěchy? Každý by chtěl být stvořen přílivem lásky, touhou ke stvoření.
  Lidé, kteří uzavřou falešný svazek, pak budou hledat skutečné uspokojení potají, nezávisle jeden na druhém. Budou se snažit ovládat stále nová a nová těla nebo používat všedně a odsouzeně jenom svá těla a jen intuitivně si uvědomovat, že skutečná slast opravdového spojení se jim stále vzdaluje.“

 • Avatar photo

  Lenka

  a ešte jeden:)
  „Odkud to všechno víš, Anastasie?“
  „Vím to nejen já. Podstatu se snažili vysvětlit lidem osvícení Veles, Krišna, Ráma, Šiva, Kristus, Alláh, Buddha.“
  „Copak jsi o nich četla? Kde? Kdy?“
  „Nečetla jsem o nich, prostě vím, co říkali, o čem přemýšleli, co chtěli.“
  „Takže, jenom sex, podle tvého, je něco špatného?“
  „Velmi špatného. Odvádí člověka od pravdy. Ničí rodiny. Ohromné množství energie odchází do nicoty.“
  „Tak proč se tedy vydává tolik časopisů s obnaženými ženami v erotických polohách, filmů s erotikou a sexem? A to všechno má velký úspěch. Poptávka rodí nabídku. Cožpak chceš říci, že naše lidstvo je úplně hloupé?“
  „Lidstvo není hloupé, ale mechanizmus temných sil, který zastírá duchovnost a vyvolává nízkou tělesnou smyslnost, je velmi silný. Přináší lidem mnoho bídy a utrpení. Funguje přes ženy, využívá jejich krásu. Krásu, která je předurčená vyvolávat a udržovat v mužích ducha básníka, malíře a tvůrce. Ale pro to musí být čistá samotná žena.“

  • Avatar photo

   Maia

   LENKO,
   děkuji za ukázky. Velmi zajímavé.
   Vůbec jsem netušila že Anastasie o těchto věcech v té knize hovořila. 🙂

 • Avatar photo

  Pitaya Fae

  V knížce jménem Hadí žena jsem četla větu: „Muž ze své podstaty myslí jen na sex.“ Vůbec to se mnou nerezonovalo. Okamžitě mi přišla informace: „Ale to není pravá podstata, to je program“. Chtěla jsem tím říct, že souhlasím s tím, co tu píšeš, Maruško. Vnímám v postoji lidstva k sexu spoustu manipulace.