Já Jsem

NEEXISTUJE OMEZENÍ PRO TUTO SÍLU

Pozorujte prosím to schéma a dívejte se, 

jak Proud Světla a Energie z Velké Boží Přítomnosti, 

„Mocné JÁ JSEM“, 

proudí do vašeho fyzického těla 

a ukotvuje se ve vašem srdci, 

což je prostředek vašeho bytí zde ve fyzickém ztělesnění. 

Bez toho paprsku Světla a Energie

by zde nebyly žádné lidské formy. 

Pokud tomu tedy porozumíte, 

budete vědět, že vše, 

co dnes existuje v tomto lidském světě jednání, 

prošlo tímto Proudem Světla a Energie.

Můžete mi říci: „To je docela obsáhlý výrok.“

Říkám vám: „Je to pravda!“

Protože vše, co se zde zformuje, 

musí být nutně nejprve ideou, myšlenkou a pocitem, 

který nabývá formy v podstatě ve fyzickém světě 

– který vytvořil tuto budovu, vyrábí vaše automobily, 

vaše letadla a vše, co dnes máte.

Všechno je nejprve nápad, pak plán a pak fyzická forma. 

Pokud si tedy uvědomíte, že vše, co je, 

vše, co kdy vzejde do užívání lidstva, 

musí přijít skrze Proud Světla a Energie, 

která ve skutečnosti bije v každém lidském Srdci, 

pak uvidíte, že v tom nejste nijak omezeni,

v tom, co můžete vyvolat z té „Velké, Všemoudré Přítomnosti“ 

– za předpokladu, že splníte podmínky Života nutné k tomu, 

abyste se vyhnuli rekvalifikaci této Energie, 

když proudí do vašeho těla 

a pak ven do vašeho světa, 

skrze sílu záření, nebo přímé projekce prostřednictvím 

vaší myšlenky a pocitu.

Pak pochopíte, 

jak se vy sami můžete stát pánem sebe sama. 

Myslím tím tohoto fyzického těla a pocitového světa, 

který ho obklopuje, kam až sahají vaše ruce. 

Pak uvidíte, že se můžete stát pánem té látky, 

kterou tato Energie a Inteligence použije k vytvoření Dokonalosti pro vás 

zde ve fyzické oktávě – jediném místě, 

kde je potřeba ji vyvolat, 

protože ve vyšších Oktávách to již není potřeba.

Lidé jsou jediní, kdo vytváří neshody, omezení a nedokonalost, 

protože zapomněli na svou „Boží Přítomnost“, 

Zdroj veškerého Života. 

Když na to tak úplně zapomněli, uvěřili,

že intelekt je jediná důležitá věc, 

protože energie a inteligence, jak uvěřili, 

působí pouze prostřednictvím intelektu – což není pravda. 

I když působí prostřednictvím intelektu, 

skutečná Inteligence „Přítomnosti“ stále působí 

prostřednictvím vašeho Srdce, což cítíte!

Vy všichni docela dobře víte, předpokládám, 

že jste to zažili, 

že kdykoli jste následovali skutečná Nabádání svého Srdce, 

neudělali jste chyby; 

ale když jste následovali impulsy světa pocitů prostřednictvím intelektu, 

udělali jste mnoho chyb. 

To je důvod, 

proč se lidstvo dnes vtáhlo do těchto omezení, 

protože uvěřilo, že může záviset na intelektu, 

což je narůstání nebo informace, 

které shromáždili zvenčí. 

Teď je to lidský názor. 

Rozdíl mezi shromažďováním lidských názorů 

prostřednictvím narůstání a tím, 

že jdete přímo do vaší Boží Přítomnosti, „Mocného JÁ JSEM“, 

ze kterého pochází veškerá inteligence, 

je naprosto odlišná věc, že? 

Když pochopíte a pocítíte, 

že můžete obrátit svou pozornost k této „Boží Přítomnosti“ nad vámi 

a prostřednictvím tohoto Paprsku Světla a Energie 

přijímat Jeho Mocnou, Řídící Inteligenci,

Jeho Neomezený Přísun Nevyčerpatelné Energie, 

pak budete vědět, 

že můžete nabít své tělo Jeho Neomezenou Energií, 

s jeho Mocnou, Řídící Inteligencí,

dokud nedojde brzy k tomu,

že ve vašem prožívání lidské oktávy 

se přestanou objevovat jakékoliv chyby.

Pak naleznete ve svých pocitech udržovanou harmonii 

a Zvolání k „Přítomnosti“ náhle nabije hybnou silou 

Dokonalost do Aktivity skrze vaše tělo 

a poté do vašeho světa. 

Nejprve najdete velký Mír a Harmonii

uvnitř vašeho světa pocitů a pak,

jak se to bude zvětšovat, 

zjistíte, 

že zasáhnete do svého akčního světa, 

ať se pohnete kamkoli, 

a každý, koho kontaktujete, 

pocítí ten velký Mír a Harmonii.

Proto nebudete mít žádné potíže s dosažením čehokoli, 

co si vaše srdce přeje, 

za předpokladu, že je to konstruktivní, 

za předpokladu, že motiv je správný.

Pokud je motiv spravedlivý a dobrý, 

pak neexistuje žádný limit pro tuto Sílu, 

která se vyplaví, 

aby vám zajistila úspěch v čemkoli, 

po čem vaše Srdce touží. 

Každý na chvíli uspěje; 

uvědomí si určité okamžiky, možná dny nebo týdny, 

pocítí s tím sílu úspěchu a radosti 

a pak to zmizí. 

Pak přichází dlouhé období nejistoty v pocitu jejich schopností, 

jejich síly k úspěchu; 

a v této době nejistoty 

je jen malý nebo žádný úspěch.

Nyní tedy, když jste poznali tuto „Přítomnost veškerého Života“, 

obraťte k Ní svou pozornost 

a nechte Ji převzít kontrolu nad vaší myslí, 

tělem a vaším světem jednání. 

Nejprve vytvoří svou Harmonii,

poté svou Dokonalost a svůj Úspěch 

a Naplnění v jakémkoliv směru, 

kterým je nasměrována vaše pozornost.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková