Já Jsem

POMSTYCHTIVOST POUTÁ NECHTĚNÉ VĚCI

Každý, kdo se dnes projevuje ve fyzické formě, 

udělal spoustu chyb – někdy, někde – 

a tak ať nikdo nezaujímá postoj: 

„JÁ JSEM více svatý, než ty“.

Pokud pociťujete, nebo vysíláte kritiku, 

odsuzování nebo nenávist 

k jinému z Božích dětí,

řekněte tiše: 

„Posílám ti plnost Božské Lásky mého bytí, 

aby ti požehnala a prospívala.“ 

Tento postoj je jediným osvobozením 

od zdánlivých selhání vnější činnosti.

Jednotlivec, který se chová, 

nebo myslí pomstychtivě

ať už z důvodů zdánlivě správných, 

nebo imaginárních,

přivolá k sobě pouze neschopnost mysli a těla.

Jedno staré podivuhodné Prohlášení,

které se k nám dostalo během věků:

„Pokud nejste ochotni odpustit, 

jak vám může být odpuštěno?“

je jedním z nejmocnějších Zákonů

pro použití v lidské zkušenosti.

Kéž by jednotlivci mohli vidět,

jak si drží věci, které nechtějí, tím,

že dovolí své mysli 

udržovat se na nesouhlasných věcech,

které se již staly 

a nelze jim pomoci vnějšími smysly.

Saint Germain, volný překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Jedním z velkých úkolů lidstva této doby
  bude ODPUŠTĚNÍ.
  Až se napovrch dostanou všechny věci
  ohledně ovládání lidí a jistých rituálů v politice,
  bude to takový nápor na nervoovu soustavu lidí,
  že jediným léčivým momentem pro lidstvo bude
  ODPUSTIT.
  Protože na to, co se ukáže na světlo,
  nebude existovat žádný adekvátní trest.