Abraham

POCIT ZTRÁTY SVOBODY – Abraham Hicks

Hypoteticky, 

lidé si dělají starosti s každou sobecky orientovanou bytostí. 

„Jestliže by si každý člověk dělal přesně jen to, 

co by chtěl, 

jaký druh světa by to byl? “ 

A my říkáme: opravdu, opravdu dobrý!

Protože jestli by každý člověk dělal jen to, 

co by chtěl dělat, 

každý by se mohl cítit svobodný. 

A jestliže se cítíte svobodní, 

tak se cítíte zplnomocnění.

A každá negativní emoce, 

která existuje 

– poslouchejte dobře 

– každá negativní emoce, 

která existuje, 

je proto, 

že je tam nějaký pocit ztráty svobody. 

Abraham Hicks (Esther Hicks), překlad + fotografie: Maia Špačková