MAIA TEXTY,  Transformace

BUDOUCNOST OVLIVŇUJE PŘÍTOMNOST

Zákony kvantové fyziky mají tendenci odporovat mainstreamovému vědeckému rozumu. 

Podle nich může být jedna částice na vícero místech současně. Dvě částice mohou být zaměněny, 

a když jedna z nich změní svůj stav, tak se změní i druhá – bez ohledu na vzdálenost – i kdyby byla na druhé straně vesmíru. 

Přenos informací se děje rychleji, než je rychlost světla. 

Částice se mohou též pohybovat napříč pevnými objekty (vytvořit si tunel), které se za jiných okolností jeví jako neprostupné. 

Dokáží procházet zdí jako duchové.

A nyní vědci dokázali to, že co se děje s částicí teď, 

se neřídí tím, co se s ní dělo v minulosti, 

ale tím, 

v jakém stavu se bude nacházet v budoucnosti.

Fakticky to znamená, 

že na subatomární úrovni může jít čas dozadu.

To vysvětluje, proč tím, 

co si představujete o sobě v tzv. budoucnosti, ovlivňujete vše, co se vám děje DNES. 

Rozhodující je pouze to, jak si tuto budoucnost představujete. 

Pokud chcete prožívat odlišný život, než máte dnes, 

musíte nejdříve určit svou budoucnost. Ani nemusí být velmi vzdálená…stačí jasné krátké rozhodnutí před tím, než se bude odehrávat požadovaná aktivita.

Například, když jdete na schůzku, 

krátce před tím, než vykročíte do místnosti, 

kde se vše odehraje, vytvoříte jasnou krátkou představu o tom, jaký má být výsledek. 

Tím aktivujete budoucí děj, který přesně předurčí, jak se vše v současnosti stane. 

Všechny zúčastěné částečky hmoty budou podle toho pracovat.

Nemusím určitě zdůrazňovat, že pozitivní záměr je mnohonásobně silnější, než negativní představy či pocity ostatních zůčastěných.

 

Kvantová fyzika nádherným způsobem předestírá praktickou stránku jistých duchovních praktik.

Odhalením, že částice se chovají dnes podle toho, v jakém stavu se budou nacházet v budoucnosti, úžasně zapadlo do principu “segmentování částí dne” od Abrahama (Esther a Jerry Hicks). 

Vysvětluje to, proč tento způsob fungování během dne pracuje pro vás a vše se organizuje přesně podle vašich představ.

Setrvání malého okamžiku před tím, než někam vykročíte, nebo něco začnete dělat, v představě a pocitu, jaký z této části dne chcete mít, předurčí budoucnost všeho zůčastněného a už teď se vše tvoří tak, jak se to celé projeví v budoucnosti.

Na stejném principu fungují všechny afirmace. Jejich opakováním v mysli či nahlas malujete budoucnost a určujete, jakým způsobem se veškerá hmota chová již DNES. 

Změna fungování částic začíná hned, 

jakmile uchopíte svou Moc rozhodnutí.

Díky tomu se v TEĎ s hmotou dějí věci tak, 

jak v představách vykreslíte svou budoucnost.

Text + foto: Maia Špačková

2 komentářů