Já Jsem,  PENÍZE

ÚSPĚŠNÝ BYZNYS ZA 1 ROK

Předpokládejme, 

že se rozhodnete pro určitou aktivitu: 

Místo toho, 

abyste o tom mluvili se svými přáteli, 

svými známými, 

předpokládejme, 

že se obrátíte na svoji „Velkou Přítomnost Života“ a řeknete:

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

tato aktivita je to, 

co bych chtěl dělat. 

Dej mi jasně a rozhodně pocítit, 

jestli je to věc, 

která je pro mě Božím plánem! “

Pak pokud pocítíte nadšení a hnací sílu 

pokračujte, 

jednoduše řekněte:

„Nyní, Mocná JÁ JSEM Přítomnosti, 

převezmi velení nad touto myslí a tělem!“ 

Produkuj Svou Dokonalost 

a ovládni to Svou Nadvládou! 

Toto je Tvé podnikání; 

Nyní do tohoto podnikání promítni Své Mocné Paprsky Světla, 

Své Mocné Proudy Energie! 

Natáhni Své Milující Paže 

a přitáhni zákazníky a spolupracovníky do tohoto podniku, 

který se stává Božským řádem 

a Božskou spravedlností! “

Neexistuje člověk na tváři této Země, 

který když se toho chopí 

a přesně to následuje se správným motivem v sobě, 

aby neměl Božskou Spravedlnost pro všechny zúčastněné, 

která by mu za jeden rok 

nemohla vybudovat úspěšný obchod, 

který by jej uspokojil 

i nad jeho nejmilejší představivost.

Saint Germain, překlad + fotografie: Maia Špačková

————————————————————————————————————————————————–

Každý článek, který vám naše stránky nabízí, je malým dílem, jež si žije vlastním životem. 

Doprovází jej vždy autorské fotografie, které vám dotváří náladu. 

Záleží nám na tom, abyste se při čtení dobře cítili a měli při tom úžasný zážitek. 

Stránky provozujeme na kvalitním serveru a naši technici pečují o to, 

abyste mohli kvalitu zažívat z většiny vašich zařízení. 

Pokud se vám stránky líbí, můžete přispět na jejich provoz. 

Měsíčně je potřeba nejméně 4600,-Kč na zajištění technického provozu stránek. 

Vaše finanční příspěvky nám můžete posílat na účet 1029737000/2700,  VS 888

 IBAN 

CZ1927000000001029737000

SWIFT: BACX CZ PP