Abraham,  PENÍZE

JAKÝ JE TO POCIT BÝT MILIARDÁŘEM? – Abraham Hicks

Host: Jsem ve svém Vortexu… všichni se budou smát…

Abraham: Vidíte, co děláte? Ani si neumožníte být ve stavu přijímání, aniž byste se starala, co si druzí pomyslí.

Host: Jsem ve svém Vortexu miliardářka?

Abraham: Mnohem víc. Mnohem, mnohem, mnohem víc než jen ubohá miliardářka. Mnohem víc. Vibrace se mění na věci. Ty vibrace se na věci nemohou změnit, když stále pokládáte otázku. Pamatujete, jak jste říkala, že asi víte odpověď, a rozdíl mezi tázáním a nevěděním a věděním? Praktikujte, jaký je to pocit. Jaký je to pocit být takto bohatá? Jaký je to z vašeho pohledu pocit? Nedávno jsem šla na předváděčku aut a viděla jsem skvělá auta.  Je to pocit svobody si vybrat, co dále?

Host: Mám ráda auta. Chci jezdit rychle.

Abraham: Klidně si je vyberte, ale jaký máte vibračně pocit z takové prosperity? Chceme, abyste cítila vibrační podstatu toho být miliardářkou, která už existuje. Vaše vyšší Já je tak šťastné z té vibrační podstaty jako z její manifestace. Ale vy nejste. Většina z vás není. Pokud byste se dokázali být tak šťastní o té vibrační podstatě… tohle chceme, abyste izolovala. Jaký je to pocit mít takovou finanční svobodu?

Host: Je to zábava. Je to rychlé.

Abraham: Je to bohaté, neomezené, plné, svobodné, volně proudící. Je to všudypřítomný pocit, že si mohu cokoliv vybrat. Vylepšuje to a aktivuje to vaši touhu chtít si vybírat. Chcete díky tomu se zaměřit na detaily, mít více nápadů. Chcete mít tak více na výběr. Díky tomu chcete být rozhodnější, konkrétnější a přesnější o svých touhách. Zostříte díky tomu své myšlení. Když zachytíte podstatu takové prosperity, otevřou se vám obzory. Slovo vize není ani dost velké. Chcete díky tomu se dívat dále do světa. Cítíte tak svůj růst.

A to nejlepší na tom je, že se díky tomu cítíte nepopsatelně hodnotná. Když takovou myšlenku takové prosperity dokážete přeměnit do “bezpodmínky” vibrace… dostanete se na místo, kde budete připravena, aby vám to vesmír dodal. Za vaše peníze si nemůžete koupit koncentraci vašeho zdroje. To si nemůžete koupit. Nemůžete své věci přeměnit do té vibrace. Vibrace se na ty věci mění, ale věci nemůžete přeměnit do vibrace. Ale té bezpodmínečné vibrace můžete dosáhnout jen věděním, že existuje.

Proto vám říkáme, tak jak říkáme, o vesmírných zákonech. Proto se pokoušíme vám pomoct cítit skutečnost vibrační reality, kterou nevidíte. Proto vám chceme pomoct, abyste věděli, že je reálná, i když ji neumíte převést do manifestací. Jak nyní o něco více chápete, kým jste, a proč jste tady, a že jste prodloužením toho, kým jste, a že jste bohatí k nepopsání, a že jste neomezení, a že vesmír reaguje na vaši každou myšlenku, takto moc jste důležití.

Jak své myšlenky začnete definovat a začnete používat své vyšší Já, abyste cítili, kde jsou vaše myšlenky, a pak budete sledovat, jak se ty rodící se myšlenky mění na věci a jak se větší myšlenky mění na věci, a ještě větší myšlenky mění na věci, postupně si uvědomíte, že žádná omezení neexistují. Že vše je možné.

Ale nyní nejste pomatení. Nesnažíte se najít pocit, protože jste nejdříve našli miliardy, ale necháváte miliardy přijít z pocitu.

O tom je záměrné tvoření.

Věci se nemění na myšlenky. Takto by to chtěli lidé dělat. Chtějí se dívat na věci a pak na ně myslet. To je ale jen papouškování. Jste tvůrci, ne papoušci. Chcete, aby se vaše myšlenky měnily na věci. Chcete, aby se vaše vibrace změnila na myšlenky… to se už děje automaticky.

Vaše vibrace se mění na myšlenky, ale musíte se pak dostat do stavu přijímání, abyste ty vibrace a myšlenky mohli převádět do těch manifestací. Se vším, co manifestujete… je toho hodně, co? Se vším, co manifestujete, začnete více a více chápat, že nešlo o nahromadění těch věcí, že to nebyl konec, ale šlo o prožitek toho, jak k těm manifestacím došlo.

Jde vám vždy o tento prožitek.

Jak se na chvíli zdržíte v tom stavu přijímání, nebudete se chtít vracet.

Nebudete se chtít vrátit do doby, kdy jste byli méně zaměření nebo méně vědomí si svých pocitů, nebo méně ochotní si vybírat lépe pociťující myšlenky. 

Budete neochotní sledovat film, který vás děsí, nebo mít konverzaci s přítelem, která vás stahuje dolů. 

Začnete chtít pečovat o ten drahocenný soulad, 

protože ten drahocenný soulad je život, 

který jste zamýšleli žít.

 

Abraham Hicks (Esther a Jerry Hicks), fotografie: Maia Špačková