Já Jsem,  Transformace

JSEM OCHOTNÝ VELET SVÉ „PŘÍTOMNOSTI JÁ JSEM“?

Není vůbec nutné, abyste vůči svému nejvyššímu Já byli úskoční nebo podlézaví. Vy jste Bůh – nejde o ten na ego zaměřený model božství nadřazeného všem a všemu, jde o Boha, o němž se píše v Novém zákoně:

„Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska“. (1 Jan 4:8)

„My jsme z Boha“. (1 Jan 4:6)

Pokud tedy budete setrvávat ve stavu lásky, musíte být Bohem – „Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha“ (1 Jan 4:7).

V tomto pojetí Boha vás zřejmě nevychovávali, i když je v písmech prakticky všech vyznání vymezeno tak jasně, že by to jasněji snad nešlo.

Pohlížejte na svou „JÁ JSEM Přítomnost“ jako na neviditelnou energii, která neustále sídlí ve vás a okolo vás, je jen vaše a vy ji můžete použít, jak uznáte za vhodné. Nejde o vnější sílu, která sídlí kdesi tam, kde ji nemůžete spatřit ani se jí dotknout, ani o sílu, již musíte prosit, aby vám sloužila – je to vaše vlastí nejvyšší Já. Doporučuji vám používat tuto Boží sílu trváním na tom, aby vám sloužila při naplňování vašich nejvyšších aspirací, jež máte ve vztahu k sobě a celému lidstvu.

Saint Germain (v knize The „I AM“ Discourses) to vyjadřuje následovně:

„Proto když řeknete „JÁ JSEM podmaňující Přítomnost!

Já této Přítomnosti JÁ JSEM velím,

abych mohl dokonale ovládat svou mysl,

domov, své záležitosti a svůj svět,“

vyslali jste zprávu o největším rozhodnutí, jaké lze učinit.“

Povšimněte si slova „velím“.

To je v naprostém protikladu k učení, které nás nabádá, abychom ve svých modlitbách a diskuzích zacházeli s Bohem velmi obezřetně,

měli se na pozoru, abychom Ho neurazili, a říká, že se Ho máme obávat.

Nevybízím vás zaujmout ve vztahu ke Zdroji svého bytí arogantní postoj – to by bylo v rozporu s onou citací z Janova listu, podle níž Bůh je láska.

Tato druhá otázka se týká naprosté víry ve svou vlastní „Přítomnost JÁ JSEM“ a ochoty trvat na spolupráci Boží síly – s níž jste navždy spojeni, protože jste božskou bytostí.

Když do své představivosti vložíte nějaký záměr, nedopusťte, aby na konci vašeho prohlášení zazněl otazník. Musíte v duchu vidět, že váš výrok končí vykřičníkem. „Tohle uskutečním!“ je snadné říci, pokud už ve své představivosti žijete z perspektivy tohoto prohlášení a pokud už jste si v těle přisvojili pocit splnění tohoto přání.

Jan nám radí Saint Germain:

„Vraťte všechnu svou sílu do spojení s Bohem, a když se pak ujmete velení – ať už usilujete o cokoliv – budete mít veškerou sílu okamžitě po ruce k tomu, abyste mohli vyvolat splnění svého rozhodnutí.“

Jiný z mých oblíbených postřehů Saint Germaina zní:

„Řekněte svému Božskému Já: Koukni se na tohle Bože! Vystup a postarej se o to!… Bůh chce, abyste ho zaměstnali. Uvolní se tak záplava Boží Energie, Inteligence a Substance, která připlave, aby splnila příkaz.“

Ještě poslední nabídka z knihy The“I AM“ Discourses, týkající se potřeby trvat na tom, že vaše fyzické tělo žije z božské dokonalosti a zdraví: „Musíte v těle cítiti svůj bezpodmínečný postoj, že „Přítomnost JÁ JSEM“ tomuto fyzickému tělu dokonale vládne a nutí jej k poslušnosti. Čím více pozornosti svému tělu věnujete, tím víc se ujímá velení a tím víc toho od vás žádá a bude žádat i nadále.“

A potom, abych vám tento bod ještě více přiblížil, nabízí Saint Germain následující povzbudivá slova, týkající se vaší schopnosti přimět velící „Přítomnost JÁ JSEM“, aby pracovala na vašem dokonalém zdraví: „Spolehlivě dokážete ve svém těle vytvořit, cokoliv si přejete, pokud svou pozornost zaměříte na jeho dokonalost – jen své pozornosti nedovolte setrvávat u jeho nedokonalostí.“

Pokud se z toho, o čem tady píšu, cítíte trochu nesví, zeptejte se sami sebe, proč byste, u všech všudy, měli mít pocit ohrožení, když své Boží Přítomnosti přikážete, aby pracovala ve váš prospěch? Věříte, že Bůh je pravá láska, jak to opakovaně hlásají všechny duchovní texty, konkrétně Nový zákon, Korán, Bhagavadgíta a Tao te ťing?¨

Buďte neodbytní v užívání své „Přítomnosti JÁ JSEM“. Víc než to – trvejte na tom a přikazujte svému Nejvyšímu Já, aby uvedlo do pohybu veškeré síly tvoření, jež povedou ke zhmotnění toho, co jste vložili do své představivosti jako již naplněnou skutečnost. Chci znovu zdůraznit, že přikazování vaší „Přítomnosti JÁ JSEM“, aby přivedla do života touhu vašeho srdce, není v žádném směru opovržlivé ani arogantní.

Ukázka z knihy SPLNĚNÁ PŘÁNÍ: Dr. Wayne W. Dyer

Fotografie: Maia Špačková

3 komentářů

 • Avatar photo

  Maia

  První věc: ukázku jsem nedokončila, protože evidentně se Wayne neustále přesvědčuje o tom,
  že přikazovat není arogantní. Je evidentní,
  že náboženská doktrína se vryla hluboko do života mnoha lidí
  a oni mají problém „Přítomnosti JÁ JSEM“ skutečně „velet“ a pak jen říkají, že to nefunguje.

  …. Vyzkoušela jsem si, jak je skutečné „velení“ ohromně důležité.
  V neděli, abych přivedla manžela zpět do života,
  jsem extrémně velela,
  že to muselo být slyšet až na druhém konci Vesmíru!! 😘😍
  A díky tomu jsem získala do rukou veškerou Moc k okamžitému splnění této touhy.

  Když si to zpětně uvědomím, tak tam rozhodně za žádnou větou nebyl otazník,
  ani pochybnost…jen příkaz s mnoha vykřičníky!
  Byla jsem postavena do situace, že jsem ani nic jiného dělat nemohla.

  Byla to sice extrémní zkušenost, ale ve chvíli, kdy opadne šok,
  uvnitř pocítíte, jak posíleni z toho vycházíte.
  A postupně vám dochází další souvislosti a jasnost toho, jak to skutečně funguje.

  ———————————————————–

  Druhá věc: musela jsem udělat nějaké úpravy v textu, protože knihy často překládají lidé,
  kteří nerozumí podstatě toho, co čtou.
  A pak, někdo úplně začínající, vůbec neporozumí,
  co je to „JÁ JSEM Přítomnost“ a jak důležité je říci ta slova všechna
  …protože jinak neoslovuje celou podstatu této Energie
  a uniká mu skutečný význam a pochopení.
  Ach jo… 😌

 • Avatar photo

  Katerina

  Milá Maio,
  tento tvůj text, ke kterému se vracím již poněkolikáté, mě inspiroval, abych se podělila o jeden příběh z mého dětství. Měla jsem velmi hodnou a laskavou babičku a velmi mě překvapilo, když mi jednou, jako devítileté, napsala toto věnování: „Ve svém životě nauč se milovat, nauč se pravdu znát a bude-li ti ubližováno a příkoří činěno, nauč se odpouštět a Bohu vše poroučet !! “ (ano, se dvěma vykřičníky). Tehdy jsem si říkala, že Boha přece prosíme a ne mu poroučíme. Tyto její slova se vepsaly hluboko de mé mysli. Občas se sice snažily vkrást mezi mé myšlenky, aby se poté zas opět potopily někde do hlubn. A Tvoje řádky podnítily, aby opět vyplavaly na hladinu. Dnes již vidím, a to i díky Tobě, Maio, vše úplně jinak a taky si říkámi, jak moudrá má babička byla. A Tobě , Maio, velmi, velmi děkuji za vše, co tvoříš, i za Tvoje zářivé světlo, které necháváš proudit do našich srdcí a zahříbáš jím i naše domovy. S láskou Katka.

  PS .A ještě k Tvému komentáři (nejsem přihlášena na Tvoji FB stránce, kde nožná bylo vše blíže objasněno), věřím, že dnes už Gabriel opět uchopil sílu a moc do svých rukou a opět září světlem své vnitřní aktivity. Přeji mu to z celého srdíčka.

  • Avatar photo

   Maia

   KATEŘINO
   děkuji za nádherný příspěvek.
   Babička Ti napsala opravdu velmi hluboce moudrá slova. 🙂
   Ona naprosto dokonale vystihla úplnou podstatu růstu Života,
   který se může odehrávat pouze v naprostém souladu s Přítomností.
   To je prostě nádhera! 🙂 🙂 🙂

   Co se týče Gabriela,
   cítíš to přesně.
   Již opět září svým Světlem a chopil se mnoha nástrojů od Saint Germaina a Abrahama,
   protože pochopil, že stres a nesouladný pohled na svět skutečně odebírají životní sílu
   a mohou se extrémně projevit ze sekundy na sekundu.

   Samozřejmě i já sama zvýšila intenzitu meditací a různých prohlášení,
   protože to psychické vypětí bylo veliké
   a jeden týden jsem se cítila fakt hodně vyčerpaná.

   Po takové zkušenosti v jednom vzroste ještě větší touha myslet a konat jen ve směru Života. 🙂 🙂