Já Jsem

STOP! ROZHLÉDNI SE! POSLECHNI!

Užívejte motto tak,

jako ve vašem vnějším výrazu 

respektujete značení na vašich ulicích.

„STOP! ROZHLÉDNI SE! Poslechni!“ 

A to pokaždé,

když jste popouzeni udělat negativní sdělení,

nebo připustit či uznat věci,

které jsou méně než Dokonalost.

Říkejte si často: 

„S Mocí Boha ve mě, 

já umím získat plné Mistrovství 

a udělat to teď; 

a já jasně odmítám 

dát moc vnějším podmínkám, 

osobám, místům, věcem 

nebo aktivitám! 

Naučil jsem se vědět, 

že zde je jen Bůh v mém životě, 

mé mysli, mém těle, 

mém domově, mém světě, 

a v mých záležitostech!”

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Uvědomila jsem si,
  že připouštět nedokonalost
  se vkrádá plíživým, nenápadným způsobem.
  Postupně se z toho stane zvyk,
  kterým se pomalými krůčky zastavuje život.
  Jednoho dne se jedinec přistihne,
  že již po ničem netouží,
  protože se smířil s nedokonalostí
  a naplnil svůj svět kompromisy,
  které ho netěší
  a jeho pohyb životem ustrnul. 🥰