Já Jsem

IHNED PO PROBUZENÍ (Pro směr hybnosti)

Dnes já dávám každé věci v mém světě Dokonalost,

protože JÁ JSEM Dokonalost. 3x

Já dávám této mysli a tomuto tělu Dokonalost

a odmítám vše ostatní.3x

JÁ JSEM ten Zázrak a JÁ JSEM Ta PŘÍTOMNOST,

která si vynutí své projevení

prostřednictvím Boží Lásky, Moudrosti a Síly. 3x

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková