Já Jsem

CO MYSLÍM SEBEOVLÁDÁNÍM?

Za prvé, 

poznání „JÁ JSEM Inteligence“

jako Jediné Aktivní Přítomnosti.

Za druhé, 

znalost toho,

že víme, že neexistuje žádné omezení použití této Moci.

Za třetí, 

že jedinci obdrželi svobodnou vůli 

vytvořit cokoliv v jejich světě myšlenkou, 

kterou udržují pevně skrze svou pozornost. 

Přišel čas, 

kdy všichni musí pochopit,

že „myšlenka a pocit“ jsou Jedinou

a Nejmocnější Tvůrčí Silou v Životě, nebo ve Vesmíru.

Proto jediný způsob,

jak využít plnou Moc nějaké myšlenky a pocitu pro rychlé dosažení cíle,

což je Bůh v akci,

je skrze sebekontrolu a s porozuměním toho, 

že můžete nasměrovat 

a užívat tuto tvůrčí Sílu myšlenky 

bez jakéhokoliv omezení.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková