Já Jsem

VELET PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“

Pohlížejte na svou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ 

jako na neviditelnou Energii, 

která neustále sídlí ve vás a okolo vás, 

je jen vaše 

a vy ji můžete použít, 

jak uznáte za vhodné. 

Nejde o vnější Sílu, 

která sídlí kdesi tam, 

kde ji nemůžete spatřit, 

ani se Jí dotknout, 

ani o Sílu, 

kterou musíte prosit, aby vám sloužila 

– je to vaše vlastní Nejvyšší Já. 

Doporučuji vám využívat tuto Boží Sílu tak,

že trváte na tom, 

aby vám sloužila při naplňování vašich nejvyšších tužeb,

jež máte ve vztahu k sobě i celému lidstvu.

Proto když řeknete:

„JÁ JSEM podmaňující Přítomnost! 

Já Této Přítomnosti JÁ JSEM velím, 

a skrze Ni Dokonale ovládám svou mysl, své tělo, 

svůj domov, své záležitosti a můj svět!“ 

vyslali jste zprávu o nejvyšším rozhodnutí,

jaké lze učinit.

Všimněte si slova „velím“!

To je v naprostém protikladu k učením, 

která nabádají, 

abyste ve svých modlitbách a promluvách 

zacházeli s Bohem velmi obezřetně, 

měli se na pozoru, 

abyste HO neurazili 

a tím vám říkají,  

že se Ho máte obávat.

Když „velíte“(nařizujete) své Božské Síle, 

dáváte najevo naprostou víru 

ve svou vlastní „JÁ JSEM Přítomnost “ 

a ochotu trvat na spolupráci Boží Síly, 

s níž jste navždy spojeni, 

protože jste Božskými Bytostmi.

Když do své představivosti vložíte nějaký záměr, 

na konci vašeho prohlášení nesmí být otazník. 

Musíte tam v duchu vidět vykřičník! 

„Toto uskutečním!“ 

 

Vraťte všechnu svou Sílu do spojení s Bohem, 

a když se pak ujmete velení 

– ať už usilujete o cokoliv 

– budete mít veškerou Sílu a Moc okamžitě po ruce k tomu, 

abyste mohli vyvolat splnění svého rozhodnutí.

Řekněte svému Božskému Já:

„Podívej (dívej) se na tohle, Bože! 

Vystup a postarej se o to!“

Bůh chce, abyste ho zaměstnali. 

Uvolní se tak záplava Boží Energie, 

Inteligence a Substance, 

která připlave, 

aby váš příkaz splnila.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková