Já Jsem

ŽEHNÁNÍ BOHATSTVÍ DOMOVA

Mocná Zářivá, vyvíjející se „Přítomnosti“

tohoto Centra Božského Záření! 

Nakresli svůj Magický Kruh kolem tohoto domova

a všech jeho činností! 

Naplň ho svou Zářící Láskou, Světlem a Aktivitou, 

k čerpání Tvé Hojnosti Bohatství; 

a rozdávej Mír, Radost, Harmonii a Dokonalost 

skrze jeho použití! 

Udržuj každého v jeho vlastním Magickém Kruhu, 

když se pohybuje ve vnějším světě; 

rozdávej Tvou Mocnou, Věčnou, samo udržitelnou Sílu, 

Odvahu a Vědomí Tvé řídící Přítomnosti! 

Ať se každý cítí jako Mocný Magnet, 

přitahující Hojnost Bohatství na vše, 

co potřebuje, 

přeje si a po čem touží, 

a ví, 

že Bohatství tak plyne v jeho Největší Hojnosti!

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková