Já Jsem,  PENÍZE

FINANČNÍ SVOBODA

„JÁ JSEM“ všudypřítomná, 

neomezená Zásoba Bohatství Boha a Nadbytku 

v mých rukou 

a k mému použití, 

teď a stále!”

„JÁ JSEM vysrážená a viditelná Přítomnost jakékoliv konstruktivní věci, 

kterou si přeji, 

a nikdo do toho nemůže zasahovat!”

  

„Já JSEM Bohatství, Nadbytek, Substance 

již zdokonalená v mém světě, 

a v každé konstruktivní věci, 

kterou si mohu představit nebo přát, 

teď a navždy!”

  

““JÁ JSEM Moc jednání;

JÁ JSEM řídící Inteligence;

JÁ JSEM Substance bytí, 

která na to působí, 

a já to nyní přináším do očividné formy 

k mému použití, 

viditelné a hmatatelné navždy!”

  

“Milovaná, Všemocná JÁ JSEM Přítomnosti“! 

Dej mi desetkrát víc než požaduji, 

jako Tvé Potěšení volného daru Lásky! 

Dívej se, 

že to vše užívám ve službě Světla 

a dávám si důvěru, jak být dárce! 

Já přijímám okamžitou manifestaci, 

a děkuji Ti za to, 

že je to vytvořeno teď!” 

“Já žiji, 

pohybuji se, 

a mám své bytí ve všech vnějších výrazech 

v plném Nadbytku Bohatství Boha, 

viditelně v každý moment zhmotněném (vytvořeném),

nepřemožitelně 

a beze všeho špatného,

navždy!” 

„JÁ JSEM Nanebevzestoupený Mistr Platby 

tohoto každého účtu nebo závazku, 

okamžitě a věčně viditelně

skrze Lásku Boha, který JÁ JSEM.  

„JÁ JSEM Nanebevzetý Mistr 

splnění Božského Zákona, 

Zákona Lásky, 

týkajícího se těchto peněz v nakládání 

(tohoto) ______________.”

(doplníte to, oč žádáte, co potřebuje zaplatit a pod.)

 „JÁ JSEM nevyhnutelné, nevyčerpatelné  Bohatství Boha proudící do mých rukou 

a k mému použití teď,

projeveného s Plnou Mocí, 

jako radostně uvolněný dar Božské Lásky.  

Já odmítám vše, 

kromě Plnosti Boží Hojnosti

proudící ke mně právě TEĎ!”

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková