PENÍZE

Joe Dispenza: PENÍZE BUDOU PROUDIT JAKO BLÁZNIVÉ (2. díl)

Svým způsobem jsme vymysleli vzorec, kdy se lidé opravdu stanou nikým, ničím, jsou nikde a mimo čas. Jsou opravdu najednou mimo omezení newtonovského světa, kde dělají něco a dostávají výsledek. Můžete učit lidi, jak se tam udržet bez jména, bez tváře, bez profese, bez rodiny, kultury, minulosti, nemocí, učíte je, jak být v tomto místě, které nazýváme Neznámo a učíte je, že z tohoto místa je neviditelné pole tím, odkud přichází vše materiální a oni mohou v mozku vytvořit koherenci. Potřebujete silný signál v mozku. Čím je mozek koherentnější, tím je signál silnější. 

Co myslíš tím signálem?

Jak bych to mohl říci. Podívejme se do mozku v reálném čase a dívejme se na lidi, jak pracuje jejich mysl. Když jsi ve stresu, ten je tvořený tím, že nemůžeš něco predikovat, co se stane ve tvém životě. Při vnímání, že se něco zhorší nebo, že něco nemůžeš kontrolovat, když to nastane, přepneme do tohoto primitivního nervového systému, nazývaného bojuj nebo uteč a mozek jde do velmi alarmového stavu, nazývaného vysoká beta. Tzn. věnovat pozornost vnějšímu světu, kde je to nebezpečí. Ale to není predátor. To je doprava, nebo tvůj spolupracovník, nebo tvá ex. Zde začíná problém, protože to začíná být velmi neadaptabilní. Takže, když jsme v tomto stavu a mozek je v tom probuzeném stavu, zkoušíme kontrolovat a předpovídat. Každé místo ve vašem těle má odpovídající neuronovou síť ve vašem mozku. Jak dojde k probuzení, začneme řadit naši pozornost ke všem elementům a jako blesk v bouřce v mracích, začne mozek jiskřit velmi nekoherentně. A když je mozek inkoherentní, my jsme inkoherentní. 

To není silný signál? 

Ne, to není, to je statické odpojení, to není signál. Takže, když jsme v tomto stavu, tak vždy hledáme ten opravdu nejhorší scénář, co se stane, protože, když se připravujete na nejhorší, všechno, co se stane méně špatného je lepší šance na přežití. Tedy v tomto svého druhu probuzeném stavu, když posuneme naši pozornost ke každému z těchto elementů, které jsou známé v našem prostředí, mozek začne propočítávat a jiskřit nade všechny limity, a to je to, co tvoří. To, co nazýváme autonomní disregulace, která zapříčiňuje to, že mozek a tělo se dostávají skutečně mimo rovnováhu. V tomto stavu jsme přezaměření. Znáte to, když jste ve stresu tak jste přemírou zaměření na něco, na co nemůžete přestat myslet. Naše výzkumy ukazují, že když toto děláte, tak popravdě činíte pro svůj mozek to nejhorší, protože analyzujete své problémy v jakési rušivé emoci a tento pocit ve vás vede mimo rovnováhu a vy popravdě knockoutujete svůj mozek a tělo mimo jejich hranice pouhými myšlenkami a vedete to do více probuzeného stadia. 

Pro někoho, kdo takto žije řekněme desítky let to je základní stav. Jak si to vůbec uvědomí, jak se z toho může dostat? 

Většinou neuvědomí. Vede to ke krizi, k traumatům, kdy to vyžaduje rozbití tohoto proudu. Jako ztráta smrtí, rozvod, rozchod, bankrot, jakákoliv diagnóza nemoci. Cokoliv, kdy to prostě nemůžeš jít řešit jako obvykle. Nyní to je ten čas, kdy je třeba začít hledat. Probuzení. 

Zpět ke konceptu hojnosti. 

Potřebuješ silný signál v tomto poli. Pak můžeš naučit lidi přesný opak. Jít od toho vkládání veškeré své pozornosti na vše fyzické a materiální ve světě oddělení a místo toho směřovat své zacílení na něco materialistického je žádáme rozšířit jejich ohnisko a položit ho na NIC. Vím, zní to trochu bláznivě, ale když dáte pozornost do prostoru a odvedete svou pozornost, ten akt uvědomění si nemyšlení skutečně nastartuje zpomalení mozkových vln. Nejen zpomalení, ale najednou to způsobí, že se mozek začne reintegrovat, synchronizovat a vidíte různé části mozku, které jiskřily mimo normál, jak začnou rezonovat a komunikovat, najednou jsou synchronizované, propojené. Když člověk má celý svůj mozek zapnutý v rytmu, to je ten velmi silný signál, který může vyslat pole. 

Tedy když je tento signál silný v této pozici, co můžeme vytvořit z tohoto prostoru?

Toto je jen jeden prvek. Pak se stává velmi důležitým prvkem čistý záměr, který musíme mít a dostat jej tam a čím více koherentní máme mozek, tím máme jasnější signál pro tento záměr. Tedy se záměrem a pozorností bychom mohli opravdu učinit myšlenku více reálnou než cokoliv jiného. To, co říkáš, jaké by to bylo být bohatý a v hojnosti, jaké by to bylo mít vyřešené všechny své potřeby, jaké by to bylo mít více než potřebuji? Co bych dělal, kdybych měl vše, co jsem kdy chtěl? Odpověď je stále stejná. Začneš rozdávat věci pryč! Protože, pokud je osoba skutečně bohatá, proč by to držela, řekne si, nejsem v nedostatku, je tu dost pro všechny. Ukázalo se, že ten signál, vyslaný ven nestačí, musíš přitáhnout zkušenost zpět k sobě – vyslat signál ven, k sobě, znát koherenci, finanční svobodu, všechno tohle. Všechno, co je pro tebe. 

Tedy ty to vyšleš se signálem, přitáhneš se záměrem a pozorností a jak to přitáhneš?

To je fyzický svět. Musíš proto jít, musíš něco udělat. To je rovina demonstrace, musíš to jít získat a když jsi v nedostatku, dokud se to nezjeví…

CO jsem slyšel, že je cesta nelovit, ale přitáhnout?  

Pokud tvoříš z pole místo ze hmoty. Ano. Je tam velmi silná možnost zkrátit vzdálenost mezi myšlenkou co chceš a tou zkušeností, kdy to máš. Když je vibrační shoda mezi tou energií a tou budoucností, kterou chceš zažít. Nyní, když tvoříš z pole, tak vlastně nikam nejdeš, abys to dostal, ty si to přitáhneš k sobě. A tak přichází synchronicity, náhody, shody okolností, možnosti a přichází od NIKUD. A říkáš, nerozumím, nic jsem neudělal. 

Další prvek je koherentní srdce

Srdce má magnetické vlastnosti.

A to je to, co přitahuje realitu k nám. Tedy kombinuješ čistý záměr s koherentním mozkem a tady je ten klíč, to chce praxi, protože osoba, která zažívá nedostatek je obyčejně někdo, kdo nemá nastavenou sebehodnotu, je většinou nezajištěný, je ve své minulosti, frustrovaný, netrpělivý, rozmrzelý, protože se tam venku nic neměnní a trvá to dlouho.Takže když učíme lidi, víme o tom vše, známe ten příběh za tím, víme, co ti říkali tví rodiče o penězích atd. Neřeš to! Ale teď uděláme něco, co je opravdu cool. Napište si pocity, jak se budete cítit, když se naplní budoucnost a vy budete muset pocítit tenhle pocit před tím, než se to fakt stane. 

Co vlastně bohatá osoba cítí?

Docela volnost a svobodu, hodně svobody, mír, vzrušení, radost, lásku k životu, vděčnost za to že žije, bohatství, hojnost. OK Nyní praxe. Pocit, že to dopadne, když cítíš tyto ostatní emoce, jako odpor a netrpělivost a frustraci, šlapeš na plyn, to aktivuje vzhůru sympatický nervový systém a zároveň šlapeš na brzdu ve stejnou dobu – to je vztek, frustrace atd. Ale systém bojuj nebo uteč říká uteč, bojuj nebo se schovej. A ty sedíš na vzdáleném připojení ZOOmu a tvůj krk pulsuje, protože srdce bije proti uzavřenému systému. Nepoužíváš to správným způsobem. Srdce se zahřívá a střílí mimo, pracuje nekoherentně a nekoherentní vlny se ruší. To se nazývá destruktivní interference. My přestáváme věřit své budoucnosti, budoucí energii, opouštíme energii srdce. Mozek a jeho energii. Nemůžeme dosáhnout shody s pocitem naší budoucnosti, protože v přežití jsou hormony stresu a u všech těch pocitů o přežití není čas na tvoření! Ten je jen pro uteč, bojuj a schovej se. Takže si musíme odložit to, co jsme používali celý život, abychom dostali to, co chceme. Zvyk to dělat takto pro něco většího, aby to přišlo. 

Dr. Joe Dispenza, překlad: Gabriel Špaček, fota: Maia Špačková

One Comment