Já Jsem

HYBNOST, SPIRITISMUS

Pamatujte si, Milovaní, 

když vaše myšlenka a cítění stoupá, 

vaše Světlo se rozšiřuje velkou rychlostí; 

ale když vaše myšlenka a pocit sestoupí do lidských podmínek, 

pak se vaše Světlo vypne. 

To je důvod, proč v každém okamžiku, 

ve kterém mysl není zaneprázdněna, 

pokud by pokračovala ve svém volání po světle, 

více Světla! Světlo! Světlo více Světla! 

— jak by to bylo úžasné. 

Uvědomujete si, 

co znamená to jednoduché slovo „hybnost“? 

Ach, moji drazí, uvědomte si, 

že neustálé volání, 

opakování věci, 

získává sílu hybnosti, 

která se nakonec stává velkou lavinou, 

jež poseká vše, co je před ní. 

Je-li konstruktivní, 

pak jsou před ním pokoseny všechny destruktivní síly; 

je-li to destruktivní hybnost, 

pak to znamená, 

že dříve nebo později je jí tělo smeteno. 

Než skončíme, chci zdůraznit toto: 

Mocná Sílo Kosmického Světla! 

Vystup v tomto městě! 

Uchop Svou nadvládu, 

produkuj Svou Dokonalost 

na všech oficiálních místech v tomto městě, 

ve všech vládních aktivitách. 

Mocná Sílo Světla! 

Ujmi se hned své vlády! 

Oblékni každého jednotlivce do Síly Světla, 

která přinutí Božskou Spravedlnost 

jednat prostřednictvím Vyššího mentálního těla 

skrze Tvou Dokonalou Aktivitu, 

Tvou nadvládu Světla!

Nabij do tohoto města 

svou Mocnou zdokonalující Aktivitu Světla 

v její Neomezené, Věčné formě! 

Konej tak trvale! 

Mocná Astreo, 

vyšli své Legie Modrého Blesku

aby se zmocnily a svázaly každou entitu v tomto městě. 

Vezmi je do Oktávy Světla 

a odeber každé spiritistické médium v ​​tomto městě 

– každou entitu. 

Vyšli je hned a odeber je z těchto médií

Udržuj kolem nich takový Kruh Modrého Plamene, 

že se již nemohou přiblížit. 

Převezmi velení nad tímto člověkem

umísti kolem něj takový Kruh Modrého Plamene, 

že celé jeho lidské tvoření je rozpuštěno 

a on se probudí do Světla 

a všechna tato média, 

která se zde nashromáždila, 

učiň bezmocnými dále jednat. 

Dej jim pocítit Sílu svou vlastní „Přítomnost“

dokud na ni neobrátí svou pozornost a nepoznají, 

že je Skutečná

a veškerá touha po duších zmizí z jejich pocitového světa 

a oni jsou v tu chvíli osvobozeni!

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Když si příklad „destruktivní hybnosti“ dosadíme do dnešní doby,
  pravděpodovbě budeme (a již jsme) svědky velkého smetení těl.

  Lidé masově podlehli temným návrhům vnějšího světa
  a vytvořili ohromnou destruktivní hybnost.

  Křivka přibývání této hybnost již není ani exponenciální.