Já Jsem

STAR ASTREA, ÉTERICKÁ ŘÍŠE 

V první řadě, co je astrální svět?

Existuje jen jedno místo, 

kde si nežádoucí lidská stvoření mohou najít domov, 

a to je další krok k lidské činnosti, 

kterou je astrální říše. 

Tato říše astrálních aktivit má v sobě všechno nežádoucí stvoření 

nahromaděné v průběhu staletí. 

Proto je hned vidět, 

že nic dobrého nepochází z kontaktu s astrální říší. 

„Nemá v sobě vůbec nic z Krista!“

Mezi aktivitou astrální sféry a tím, 

co někteří nazývají „Star Astrea“, 

je stejně velký rozdíl, 

jako mezi Světlem a temnotou. 

Takzvaná „Star Astrea“ je však nepochopena. 

Skutečně se tomu říká „Star Astrea“. 

Je to aktivita, ne oblast. 

A je ze čtvrté sféry. 

„Star Astrea“ je Kosmická Bytost, 

jejíž prací je pohltit vše možné v astrální říši 

a oslovit jednotlivce, 

jejichž pozornost je k této říši přitahována. 

Tato Velká Bytost,

dříve či později,

vyjasní porozumění těmto jednotlivcům 

a pohltí jejich touhu 

po jakémkoli kontaktu s touto nešťastnou říší. 

V astrální říši nezůstanou žádné malé děti. 

Domov dětí, 

které opouštějí Zemi, 

je v éterické říši.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková