MAIA TEXTY,  PENÍZE

NOVÁ RUBRIKA: PENÍZE

Vytvořila jsem pro vás novou rubriku na téma „peníze“,

v níž najdete přesměrovány všechny texty, které se tohoto objektu týkají.

V tomto časovém úseku se najde asi málokdo,

kdo by tvrdil, že peníze nejsou důležitou součástí života a jeho rozmanitosti.

„Peníze neznamenají šťastný život,

šťastný život znamená mít peníze.“

Kdo má k tomu všemu děti,

bude to dnes cítit mnohem jasněji.

Když se říká „Dej a bude Ti dáno“,

mnoho lidí si to překrucuje do představy,

že mají nejdříve hmotně dávat a obětovat to, co mají, 

aby mohli přijmout to málo, co k sobě díky tomuto postoji připustí.

Dáváním je ale myšleno poskytování vaší vibrace tím,

že skutečně od srdce přejete hojnost všem, 

i politikům a korporacím – teď to asi některým trochu zaskřípá 🙂

a až teprve, když nabídnete tuto čistou specifickou vibraci,

pak se otevřou dokořán dveře vaší hojnosti

a vy jste schopni ji přijmout zviditelněnou ve vašem fyzickém světě.

A tak v této rubrice najdete texty nejenom ohledně konkrétního objektu peněz,

ale i techniky, které vám umožní vyčistit vaše dávání (vibraci),

abyste mohli přijmout své bohatství, které je pouze vaše

a připravené mnoho inkarnací k tomu, 

abyste si jej užívali s radostí a celé ho spotřebovali.

Uvědomte si, že spotřeba je Životem žádoucí

a veškeré jiné informace jsou pouze programy, které vás mají zabrzdit

a uzavřít vám dveře k vašemu přirozenému blahobytu.

Všechny řečené a psané myšlenky, že lidstvo musí snížit spotřebu,

jsou zákeřné programy jdoucí proti životu a jeho expanzi,

pro kterou jsme všichni na zemi přišli.

Je to program jdoucí proti samotné podstatě Stvořitele.

Proto jděte,

tvořte,

expandujte,

konzumujte,

radujte se,

sněte

a znovu expandujte,

konzumujte,

hodujte z prostřené tabule,

žijte,

milujte,

přejte,

sněte,

žádejte,

přijímejte

a konzumujte!

Text + foto: Maia Špačková