Já Jsem

ZVYK PRO DOKONALOST

Vibrace jsou Energií v aktivitě 

a musí být něčím kvalifikovány.

Pulzací v celé podstatě 

je působení „Božího dechu“. 

Při dýchání myslete na toto: 

„JÁ JSEM Dokonalá Energie každého dechu 

který dýchám, 

JÁ JSEM čistá atmosféra mého světa.“

Vytvořte si zvyk 

neustále kvalifikovat svůj svět Dokonalostí. 

Starý zvyk myšlení o nedokonalosti 

naplňuje váš svět minulostí. 

Nyní je důležité mít na paměti: 

neustále naplňujte svůj svět Dokonalostí. 

Ráno, 

jako první věc, 

kterou uděláte,

postavte se na nohy 

a s citem řekněte: 

„Já JSEM Přítomnost,

která dnes naplňuje můj svět Dokonalostí.“

 

Když přijdou jednotlivci 

a zeptají se na určité použití Zákona, 

vždy uveďte své prohlášení těmito slovy: 

„Jste jedinec Svobodné vůle, 

ale já to cítím takto…“ 

To, co je požadováno pro expanzi Světla jedné osoby, 

se může úplně lišit od toho,

co je nutné pro někoho jiného. 

Nemůžete expandovat,

pokud máte názor na někoho jiného. 

Dusí to váš vlastní pokrok. 

Pro každého přijde čas, 

kdy se musí postavit tváří v tvář 

svému vlastnímu vnějšímu stvoření

a pak je důležité říci toto: 

„Ať už ve mě zbývá cokoli z nedokonalosti, 

musí se to dostat ven.“ 

St. Germain, překlad + foto: Maia Špačková