MAIA TEXTY,  PENÍZE

JSOU PENÍZE PŘÍČINOU MIZÉRIE A ZLA?

Co je společné mnoha lidem?

Hledat příčinu svého neštěstí a mizérie vně sebe.

Tento návyk mají lidé již tisíce a tisíce let.

Ukazovat prstem na objekty v okolí je tak jednoduché, a tak uspokojující.

Změní se však váš obraz v zrcadle, když zrcadlo vyměníte za jiné (nové)?

Jsou tedy peníze příčinou největšího zla na Zemi?

Můžeme to odsouhlasit, pokud je v naší realitě to, že člověk je ubohý, 

nemohoucí tvor, jehož život a životní síla nemá žádnou cenu.

Pokud však někdo z vás chápe pravou podstatu člověka, 

začne vše vnímat ze zcela jiné perspektivy.

Zjistí, že člověk, který ve svém životě pozbývá hojnost (a do té peníze patří již dlouhý čas), 

se ve skutečnosti vzdal své moci a přesunul zodpovědnost za svůj život na druhé.

Takového člověka také velmi rozčilují velmi zámožní a bohatí lidé.

A takovýto člověk požaduje „vnější viditelnou změnu“.

Pro něj je nejlepší cesta zrušení peněz, přerozdělení bohatství chudým lidem 

a potrestání všech bohatých.

Co to vlastně znamená z energetického hlediska?

Tato lidská bytost se vzdala své síly…a tato síla byla převzata někým jiným. 

V přírodě nezůstává nic nazmar…stejné je to s lidským tělem. 

Nejsi-li ve svém těle plně vědom, převezme nad ním moc parazit.

Je však tento parazit „vinen“? 

Podobné je to s těmi, kteří se chopí moci, jíž se lidé vzdali a žijí z této energie 

a zároveň tímto způsobem nastavují zrcadlo, aby si lidstvo uvědomilo, co způsobilo.

Co se stane, když parazity ze svého těla vyhubíme, ale nezměníme své myšlení a péči o tělo?

Přijdou opět, velmi rychle…a mnozí vybaveni zkušeností, jak se v těle ještě lépe schovat, 

aby nebyli odhalitelní.

To stejné se stane, pokud bude lidstvo lpět na myšlence zrušení peněz bez hlubšího pochopení tohoto zrcadlení.

Vždyť i bez peněz lze vytvořit majetkové rozdíly mezi lidmi – i výměnný obchod dokáže zvýhodnit bystré a mazané lidi.

A i bez peněz lze lidstvo uvrhnout do ještě větší TYRANIE.

Budete poslouchat a dělat vše, co chce vláda, abyste dostali určitý druh přídělů, dávek, dotací?

Po posledních dvou letech tato úvaha začíná nabírat jiný rozměr, nemyslíte? 😉

Každá násilná změna z venčí vytvoří určitý druh traumatu.

Trauma nevede k prozření, ale ještě k většímu ukotvení strachu a beznaděje.

Pokud změna nevede skrze vnitřní nastavení a pochopení, je vždy zneužitelná 

a nikdy není trvalá.

Co bychom měli pochopit?

Že jsme přirozeně tvůrčí bytosti, jež mohou jednoduše ovládat hmotu 

a zasahujeme mnohem dál, než končí hranice našeho fyzického těla.

Že vše je vzájemně propojené a vše má svůj hluboký smysl.

Zlobíte se na bankéře, elity, peníze, nespravedlnost?

Toto vše vám nastavuje pouze zrcadlo.

Co vás uvrhlo do nedostatku, nespokojenosti, pocitu nespravedlnosti?

Jako první krok je dobré prozkoumat svou hlubokou víru ohledně tématu peněz.

Peníze nám zrcadlí určitou formu naší energie.

Energie, kterou jsme vydali, když jsme něco vykonali jak fyzicky, tak i duševně.

Velká většina z nás má rodinu, děti, nebo se alespoň chce mít tak dobře, 

aby nemuselo neustále každý měsíc počítat, zda s penězi vyjde, 

zda musí odložit nákup zimních bot na příští měsíc, 

nebo se tento rok vzdát dovolené a místa, na které se těší.

A tak pracujeme, abychom vydělali peníze.

Proč to děláme?

Asi budete překvapení, ale mnozí z nás to dělají z LÁSKY.

Z lásky k dětem, z lásky k partnerovi, z lásky k sobě samým.

Je LÁSKA špatná?

Může být příčinou ZLA?

A tak mnoho lidí celý svůj život vězí v odporu.

Na jednu stranu mnozí pracují z „lásky“, 

ale plody této energie celý svůj život podvědomě „nenávidí“.

Náboženské doktríny vypěstovaly v lidech po staletí silné podvědomé programy toho, 

že peníze jsou zlo.

A lidé, skrze podvědomé programy, nevědomě považují svou energii lásky 

v podobě peněz za špatnou, 

což jim v důsledku blokuje příliv této energie.

Po staletí chudí lidé nenávidí bohaté, zámožné lidi.

Pohrdají penězi, ale na druhou stranu trpí jejich nedostatkem.

Přesto v mnoha situacích po nich touží a pak je znovu a znovu nenávidí.

Tento silný rozpor způsobuje, že generace za generací,

s pár výjimkami jedinců, jež našli svou moc se z tohoto bludného kruhu vymanit,

mnozí lidé stále více chudnou a bohatí lidé stále více bohatnou.

Text + fota: Maia Špačková

2 komentářů

 • Avatar photo

  Radka

  Maio, pamatuji si, že jsi měla na téma peněz několik článků na Tvých minulých stránkách. Díky nim mi mnoho věcí došlo. A vidím těch příkladů kolem sebe mnoho, kdy lidé opravdu pohrdají penězi a mluví o nich s hodně negativním narativem a opravdu se stále potýkají s jejich nedostatkem a velmi se tomu diví. Abraham měl k tomu krásná videa a zase platí to jednoduché, „čemu věnujeme pozornost, to roste“, ať je to dostatek, nebo nedostatek. 💖💖💖

  • Avatar photo

   Maia

   Radko,
   je to tak jak píšeš.

   A tato doba, politická divadélka,
   mnoho textů v médiích i na alternativních,
   mnoho rozhovorů, mnoho kauz,
   budou ještě dost lidí podněcovat k tomu,
   aby měli na peníze zlost,
   aby si mnoha způsoby opakovali své podvědomé programy
   a aby mnozí vytvořili hybnost k tomu,
   aby se k nim úplně zastavil tento proud energie.