Transformace,  Zdraví a Krása

NEMOCI JSOU VELKÝ BYZNYS

Síla sugesce je lékařské vědě dobře známá,

ale přesto lze její negativní použití vidět všude kolem,

ať už jsou to stále se opakující hrozivá varování

před zhoubným vlivem Slunce a přírody

nebo potřeba vakcinací,

které jsou ve skutečnosti jedovatými chemickými koktejly.

K tomu nutno připočíst ještě závažná prohlášení,

jež každým rokem zaznívají na počátku chřipkové sezony.

Nemoci jsou teď velký byznys.

Měli byste začít přemýšlet a nechytat se všeho,

co okolo vás projde,

nesedat na vějičky.

Miliony lidí straší samy sebe 

různými stupni chorob i smrtí

a přispívají k obchodu se strachem,

protože je naučili popírat spojení mezi myslí a tělem.

Ochromující,

neotřesitelné přijímání stanovení lékařských prognóz

má původ v celé řadě základních přesvědčení.

Ta lze však redukovat na prapůvodní přesvědčení o bezmoci,

které lze vyjádřit slovy:

„Kdo jsem, abych zpochybňoval lékařské autority. 

Co vůbec vím?

Moderní medicína zná všechny odpovědi.

Měl bych mít zdravotní pojištění – co když se mi něco stane?

Nemám nad tělem žádnou kontrolu.“

Převážně neúčinný, nákladný systém zdravotní péče

je založen na takovýchto přesvědčeních.

Z vyššího pohledu je tento pocit neschopnosti

vytvořit tělesnou pohodu, 

důsledkem špatného zacházení s fyzickými a mentálními zdroji,

což se nakonec projevilo jako současné epidemie vážných chorob.

Nemoc je vnitřní bitva

a lidé jsou částečně nemocní proto,

že zastavili svůj mentální a emocionální růst,

čímž jste si zablokovali přístup ke kosmickým

 i duchovním spojením a energiím.

Touha mít někoho,

kdo by se staral o vaše tělo

a řídil jej,

stvořila těžkopádnou byrokracii,

která se zabývá zdravím

od kolébky ke hrobu

a z větší části se zakládá na

podmíněném strachu vyprodukovaném v mysli.

(text z knihy: CESTA POSÍLENÍ – Barbara Marciniak, foto: Maia Špačková)