Transformace,  Videa

PROČ ŘÍKAT „NE“! A jak na to, bez sebeobviňujících se pocitů?

NE, NE, NE!

Když nadměrně dáváte, přitahujete jedince, 

kteří nadměrně berou.

Dokonale vyjádřeno, jak tato energie funguje.

Ráda dávám, když cítím, že je to z mé svobodné vůle 

a když cítím radost ve svém srdci.

Je mi však bytostně odporná každá komerční charita 

a vynucená solidarita ze strany médií, státu 

a soudružských komunitních představitelů.

Tam cítím velmi zlou energii a velmi zlé záměry, 

které nikdy nevedou k tomu, 

aby to sloužilo blahu lidských bytostí.

Ani těch co dávají, ani těch co přijímají.

Z dlouhodobého hlediska se to vždy potvrdilo.

Vždy vedou k manipulaci a k oslabení těch, 

kterým je takto pomáháno a

zneužití všech, kteří podlehnou manipulaci

a zapojují se do tohoto zneužití moci.

Všechny manipulativní záměry, 

které Baruška ve videu vysvětluje v rámci malého společenství,

jako je rodina,

dnes používá vláda a média ve velkém měřítku.

Tento způsob je veliké zneužití energie

a pokud to lidé nepochopí,

budou brzy velmi smutní.

Vesmír jim brzy ukáže, k čemu se nechali zneužít.

Funguje je to jak v malém,

tak i ve velkém.

Z této rovnice budou vynecháni jen ti lidé,

kteří stojí ve svém klidu a sebevědomí

a nenechají se strhnout touto destruktivní energií sebeobětování se.

Maia