Já Jsem

VYVOLÁNÍ MOCI PŘÍTOMNOSTI

„Ty Mocná, Nekonečná Přítomnosti! 

Tvůrce všeho, co je,

vždy majestátná ve Své Vítězící Přítomnosti, 

já dávám Moc pouze Tobě. 

Navždy stahuji veškerou Moc, 

kterou jsem kdy dala vnějším věcem, 

a stojím v klidu ve Tvé Majestátné Přítomnosti, Lásce, Moudrosti a Síle. 

S vědomím, 

že „JÁ JSEM zde, JÁ JSEM tam a JÁ JSEM všude“, 

pak JÁ JSEM klidná ve Tvé Majestátné Přítomnosti

projevující Tvou Lásku, Moudrost, Moc a Rozhodnutí 

– s vědomím, 

že mám Tvou předvídavost 

a vidím daleko za hranice lidských možností. “

„Vzdávám chválu a děkuji, 

že nyní a navždy uznávám 

a přijímám pouze Tvou Mocnou, 

Vítěznou Přítomnost ve všech věcech, 

v mém životě, mém světě, 

mé mysli a mém těle.

Vzdávám chválu, 

že jsem umístila okolo každé formy Tvůj Magický, 

Neporazitelný, Nepropustný Kruh, 

kterým neprojde nic,

kromě Tebe. 

Strážím svůj život, tělo, mysl, svět a záležitosti, 

aby se kromě Tebe 

nic jiného neprojevilo. 

Děkuji Ti.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková