PENÍZE,  Transformace

Abraham Hicks: NEKONTROLUJTE, JAK NA TOM JSTE