Abraham,  PENÍZE

ZAMĚŘOVACÍ KOLO V PRAXI – Abraham Hicks

Jak vyprávět svůj příběh,

aby vám Vesmír na základě Zákona přitažlivosti

mohl poslat to, co chcete.

Ukázka je velmi praktická,

jak se v podnikání zaměřovat.

Jak ze setrvačnosti, protože to tak říkají všichni,

nepokračovat ve vyprávění věcí,

které změní bod přitažlivosti takovým způsobem,

že ne a ne přijít to, co chceme.

Slova a zas jen ta slova….mění vibraci, mění očekávání,

mění náš svět.

Lidé si neuvědomují, mnozí si to i odmítají připustit, kolik „zaklínadel“ denně používají jen tím,

že mluví tak, jak je rodiče a ve škole naučili mluvit.

A způsob, který v běžné mluvě používají,

je odřezává od jejich blahobytu, prosperity, talentů, zdraví, krásy, úspěchu.