Transformace,  Videa

Jiří Ledvinka: „Jak NEZŮSTAT v ne-moci a uzdravit se?“

Tento rozhovor se dotýká i tématu peněz, hojnosti a toho, jak to, co očekáváme, určuje to, se nám bude dít.

A téma „neustálého připomínání krize“, je přesně ten bod, kdy očekávání určuje realitu.

V tomto povídání není nic, s čím bych nesouhlasila a tak tento rozhovor doporučuji, protože je tam jinými slovy řečeno vše, co můžete najít na těchto stránkách.