MAIA TEXTY

SPOJENÍ SE ZDROJEM

Od okamžiku příchodu na Zemi, s prvním nadechnutím po narození, 

jsme všichni bez výjimky spojeni se Zdrojem = Stvořitel=Prvotním zdrojem=Pratvůrcem.

Všechny informace, které se nás týkají plynou prostřednictvím dechu od Zdroje rychlostí myšlenky.

A vše, co s dechem vyšleme, putuje přímo ke Zdroji a ten okamžitě hledá cestu, jak to zrealizovat.

Když si tento aspekt hluboce uvědomíte, pochopíte, jak je důležité sledovat tok vašich myšlenek a proč je nutné býti si vědomi toho, na co zaměřujete nejvíce pozornosti.

Dech vás spojuje s nejmocnější energií, která kdy existovala a existovat bude, a proto je také skutečným zesilovačem všech vašich manifestací.

Každá vaše myšlenka se obaluje vaším dechem.

A tak při každém nádechu a výdechu, vše, nač myslíte neodvolatelně směřuje ke své manifestaci.

Každé zhmotnění je souhrou myšlenek, emocí a dechu.

Pokud jste tedy v souladu, kolem vás se manifestují samé krásné, harmonické věci, protože jsou odrazem vás samotných.

Když se tedy rozhlédnete kolem sebe a vidíte, co prožíváte, to vše vám ukazuje, jak moc si vážíte sami sebe.

Podle vaší vnější reality můžete jednoduše kontrolovat, kam směřuje proud vašich myšlenek.

Je na čase, více se zaměřovat na to, na co myslíte, než na to, co se jeví ve vnější realitě. Protože vše kolem vás je pouze odrazem vašich myšlenek. Vaše myšlenky toho ovlivňují mnohem více, než si plně uvědomujete. 

My jsme totiž ti, co stvořili vnější svět a co se podílí i na planetárním počasí a jiných pochodech Země.

Kdybychom shlédli film o tom, kolik věcí tvoříme myšlenkami, oněměli bychom úžasem.

Každá lidská bytost má v sobě potenciál prvotního Zdroje.

Každá lidská bytost se může nekonečně vyvíjet a manifestovat jakékoliv přání.

Zdroj vás vyslal proto, aby mohl poznat sám sebe ve všech aspektech.

A tak je proto právem každé lidské bytosti uskutečnit ve svém životě cokoliv, nač pomyslí, protože pro Zdroj je vše možné.

Jako první krok je dobré si uvědomit, že jsme spojeni se Zdrojem dechem, který doprovází naše myšlenky.

A Zdroj vždy zrealizuje naše vize, protože to slouží k jeho naplnění.

Pokud se rozhodnete stát se vědomými tvůrci, je dobré si uvědomit souhru těchto dvou nástrojů – dechu a myšlenek.

Začněte se proto více soustředit na svůj dech.

To neznamená, že máte svůj dech křečovitě kontrolovat.

Nic se nemusíte učit a sbírat kvůli tomu další kurzy.

Jen si buďte vědomi toho, že dýcháte a jste s tímto neodlučitelně spojeni se Stvořitelem.

A současně s tím si uvědomujte, že dech slouží jako převozník vašich myšlenek směrem ke Zdroji, který je připraven ihned každé vaše přání splnit.

Bez ohledu na to, zda je pro vás pozitivní, či negativní.

Zdroj nezasahuje do vaší svobodné vůle a rozhodnutí, na co chcete zaměřovat svou pozornost.

Znalost tohoto principu Vesmírných Zákonů se také po tisíciletí zneužívá k nasměrování masy na požadované cíle.

Lidé se většinou prostřednictvím cíleně vmanipulovaných programů naučili zaměřovat svou pozornost především na věci, které nechtějí, které jim vyvolávají nepříjemné pocity a kterých se bojí.

To vše se zdařilo jen pomocí toho, že se lidem zatajil jejich původ a jejich skutečná MOC.

V dnešní době je tato manipulace destruktivními vzorci myšlení na nejvyšší úrovni díky rozšíření masmédií, reklam, pojištění, povinné školní docházky, nového náboženství zvané „věda“ či „enviromentalismus“ včetně dalších klasických náboženských směrů, politika apod.

Není náhodné, že právě v tomto časovém úseku, má dojít k dokončení toho, co se započalo za časů Atlantidy.

Na druhou stranu, Stvořitel počítal se všemi možnostmi.

Pokud se tedy jednotlivec rozhodne vzít si zpět svou MOC tvoření, spustí se okamžitě mechanismus růstu vědomí a aktivace potenciálu ukrytého v naší kvantové DNA – tedy v těch „zbytečných“ 90 %.

Uvědoměním si svého potenciálu a moci svých myšlenek spustí důmyslně stvořený mechanismus, který přivádí každou bytost vstříc ke světlu – na cestu jediné skutečné pravdy.

To vše sebou nese tak silnou energii, která překonává veškeré manipulace pocházející z fyzického světa a nižších vibrací.

Je to pouze o změně vašich přesvědčení, vědomém myšlení, pochopení manifestace do hmoty, pochopení kvality energie jídla, kterým živíte své buňky a poskytujete jim tím vibraci, o připuštění si toho, kdo skutečně jste a jaké nekonečné možnosti v sobě skrýváte a postupném umožňování těchto schopností manifestovat se ve vašem životě.

Cesta ke Světlu vede přes skutečnou manifestaci ve vašem každodenním životě.

Uvědomujte si tedy své stálé spojení se Stvořitelem pomocí dechu a vašich myšlenek.

Uvolněte se a milujte sami sebe a konejte v tomto duchu.

Uvědomujte si sílu svého dechu, myšlenek, slov a emocí.

Přetransformujte pochybnosti, strach a obavy v to, že VÍTE. 

Ukotvěte v sobě jistotu spojenou s novými přesvědčeními.

Zachovejte v sobě harmonii a klid.

Nespojujte uskutečnění svých snů s vnějšími okolnostmi.

Sledujte své myšlenky a kontrolujte jejich směr podle toho, co se vám odráží v realitě.

Vnímejte své pocity a podle toho zjistíte, jakým směrem zaměřujete svou pozornost.

Setrvejte bez otázek a myšlenek na to, „jak se to stane“.

Pozorně volte slova, která sebou nesou specifickou energii.

Setrvejte pouze v okamžiku TEĎ bez sledování minulosti či budoucnosti.

V TEĎ také tvořte své sny a přání a v současnosti, jako by se stalo, je i prožívejte.

Přestaňte se zmítat v tlaku času a nastavte si svého vlastního času dostatek.

Staňte se Mistry ve vytváření každého aspektu vašeho života.

Zacházejte vědomě s myšlenkami i dechem,

jelikož dech je výchozím bodem pro všechny odrazy vašich představ.

Text + fotografie: Maia Špačková