Já Jsem,  PENÍZE

O PENĚZÍCH

Nejste ničím omezeni, Drazí! 

Nenechte se déle trápit strachem 

kvůli vašemu zdánlivému nedostatku financí. 

Vaše „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“

je váš Dům pokladů; 

a pokud k Ní budete vážně volat, 

otevřou se vám cesty a prostředky, 

jimiž budete neustále zásobováni. 

To, co si přejete mít, 

není nijak omezeno. 

Žádám vás pouze o to, 

abyste byli harmoničtí dostatečně dlouho, 

aby se to mohlo vylévat a uvolnit vše, 

co potřebujete.

 

Vážení, přemýšlejte!

Na světě existují jen tři věci, 

které skutečně připravují lidstvo 

o záplavu každé dobré věci; 

a to jsou kritika, odsuzování a úsudek. 

Z toho pramení téměř veškeré utrpení lidstva. 

Jak snadno by to mohlo být zastaveno a rozpuštěno! 

Úžasem je, 

že můžete uplatnit „Zákon odpuštění“ 

a uvést tento Zákon do praxe, 

aby rozpustil všechny chyby. 

Nevidíte, 

jak je plně ve vašich rukou Žezlo Moci pro vaši Svobodu? 

Nechť vaše „Mocná JÁ JSEM Přítomnost“ 

naplní vás a váš svět 

neomezeným štěstím, radostí, 

takovým uvolněním všech peněz 

a každé dobré věci, 

o kterou žádáte! 

Nechť je Sláva Její neomezené nabídky uvolněna všem! 

Nechť je uvolněna neomezená zásoba peněz! 

Pamatujte, že ve své Službě Světla 

nemůžete být omezeni kvůli penězům, 

nebo kvůli čemukoliv jinému. 

Jakmile k tomu zavoláte, 

otevřete se „Přítomnosti“ 

bude vás naplňovat bez omezení. 

Prociťte to s úžasnou, jednoznačnou Mocí 

a pak k vám přijde odpověď.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková