Já Jsem

„JÁ JSEM Vzkříšení a Život“ 

Když Ježíš řekl: „JÁ JSEM Vzkříšení a Život,“ 

vyslal jedno z nejmocnějších prohlášení Dobra,

které mohou být vyjádřené.

Když řekl „JÁ JSEM“,

odvolával se na Mocnou Mistrovskou Přítomnost

Boha uvnitř,

proto opětovně dodával:

„Já sám nemohu dělat nic. 

To Otec uvnitř – ten „JÁ JSEM“ – ten dělá tu práci.“

Znovu Ježíš řekl:

„JÁ JSEM Cesta, Život a Pravda,“

Rozpoznávaje jedinečnou Moc Boha v akci v něm.

Znovu řekl:

„JÁ JSEM Světlo, které osvětluje každého člověka, 

jež přichází do světa, 

zahajujíce každé životně důležité sdělení se slovy JÁ JSEM.“

Rozjímání o JÁ JSEM jako o čemkoliv a všem, 

co si přejete,

je jedním z nejmocnějších prostředků

k uvolnění vnitřní Moci Boha, Lásky, Moudrosti a Pravdy

a nastavením tohoto do akce pro vnější zkušenost.

Znovu mi dovolte odkázat se k jeho mocnému prohlášení,

možná jednomu z největších vůbec kdy řečených

do vnějšího vyjádření:

„JÁ JSEM otevřené dveře, 

které nikdo nemůže zavřít.“

Nevidíte, jak moc vitální to je,

když prozkoumáte porozumění tohoto Mocného sdělení?

Když poznáte a přijmete plně JÁ JSEM

jako Mocnou Přítomnost Boha ve vás – v akci-

zaujmete jeden z největších kroků k osvobození.

Když projevíte Pravdu,

„JÁ JSEM otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít,“

máte klíč,

který vám dovoluje kráčet skrze závoj vámi nošeného „masa“

se vším vědomím, které jste vygenerovali nebo nahromadili, 

jež je nedokonalé,

a tímto (prohlášením) nebo jinými slovy,

jej povýšíte do Dokonalého stavu, 

do kterého vkráčíte.

Saint.Germain, překlad + foto: Maia Špačková