Transformace

LIDÉ PO CELÉ ZEMĚKOULI BUDOU HNĚVIVĚ PROTESTOVAT A ENERGIE SE DO KRAJNOSTI VYSTUPŇUJÍ

Přestože vám vyprávíme o temné stránce historie, jako jsou skryté a zvrácené sexuální praktiky vašich vládců, není na nás, abychom uváděli jména. Objevíte sami, v každé zemi na celé planetě, že ti, kdo zastávají nejvyšší posty, tam byli dosazeni, protože jejich perverze jim byly kvalifikací na to, aby mohli mít moc nad ostatními. Tohle se před vámi celé věky tajilo, ale dnes každý vychází ze záchodu, lze-li to tak říci.

Starostové se na veřejnosti převlékají do ženských šatů a velmi brzy budete mít prezidenta nebo papeže, jenž bude skotačit jako sborista z muzikálu. Vše je vzhůru nohama a nikdo si už není jistý, co je co.

Vaše hodnoty jsou všechny nakřivo, a to právem.

Tato situace se stává dobrou výchozí pozicí.

Až budete zkoumat temné praktiky zneužívání lidstva a zjišťovat, jak jste byli napáleni, podfouknuti a intrikami obelstěni, možná odhodíte všechny frivolní ozdůbky a znovu si pro sebe stanovíte hodnotu, jež bude mít základ ve vaší moci jako duchovních biologických bytostí. Tohle je pravděpodobnost, kterou si v ideálním případě zvolíte jako proudová vlákna změn, abyste se na sklonku dvacátého a počátku jedenadvacátého století prolnuli se Zemí.

Lidé po celé zeměkouli budou hněvivě protestovat a energie se do krajnosti vystupňují, energie, které po vás chtějí, abyste se změnili. Pak nastanou šoky a skandály, jaké jste ještě nezažili. V ideálním případě se probudíte a uvidíte, že co se děje v jedné zemi, děje se všude. 

V jiném dávném věku byli lidé rozděleni Babylonskou věží, to, když bohové sestoupili a řekli si: „Tito lidé se sjednocují a velmi brzy budou větší než my. Proto zmateme jejich jazyky a rozdělíme je.“ A tak byly vytvořeny odlišné jazyky. Dnes je jen málokdo z vás bilingvní nebo trilingvní. Většinou jste izolováni a rozškatulkováni ve svých malých domovech a nejste ve spojení se sousedy ani s planetou, na níž žijete; přitom ale tvrdíte, že jste globální společnost fungující prostřednictvím elektroniky, jako by se dlouhověkost planety, která funguje už miliardy let, vůbec nepočítala. Jak pozoruhodné.

Žádáme vás, abyste pod vlivem výzev k regeneraci znovu interpretovali a přehodnotili své životy. Máte se změnit, změníte se, musíte se změnit, protože tohle je sezóna změn. Když bouřková mračna potemní, najděte v sobě odvahu a postavte se svému strachu čelem. Požádejte o pomoc svého největšího důvěrníka, fiduciáře, který vám pomůže objevit temnotu a setkání s ní přežít. Když před temnotou prcháte, dáváte jí větší moc, umožňujete jí, aby se zvěčnila. Když ignorujete praktiky, které ubližují ostatním, zvláště ty sexuální, pak podporujete ubližování.

Každý z vás je vyzýván, aby uzdravil lidského ducha, aby na Zemi ustavil frekvenci, v níž budou novorozeňata, která sem přinesou frekvenci lásky, na oplátku ctěna a milována.

Musíte zaručit, že vaše mládež nebude znásilňována, přeměňována v mentálně kontrolované zombie nebo sexuálními otroky, transportována na jiné planety, aby tam pracovala na farmách, že nebude genetickým rezervoárem náhradních orgánů a že nebude plodit svoje mláďata pro pídící se multidimenzionální bytosti, jež zoufale touží přebudovat svůj vyčerpaný genetický fond.

Dnes je tendence zahrávat si s temnotou způsobem, který je smělejší než kdy před tím.

Proč?

Z Knihy Země vyplývá, že kdyby Temná rodina skandálně, až absurdně nedrtila jednu vedle druhé všechny vaše hodnoty a hranice, nikdy byste se neprobudili.

Zůstali byste spokojení, jako krávy žvýkající píci, a nikdy byste si nevšimli, co se děje.

A tak budete na Zemi svědky do očí bijících násilností, urážek,

šokujících událostí a stresujícího zneužívání důvěry.

Až věci dospějí do tohoto stádia, můžete si říci: “Aha, čas nadešel.“

A jakmile bude tohoto stavu dosaženo, vězte, že toho přijde ještě mnohem víc.

Žádný z lidí nežije tak dlouho ani není tak chytrý, aby tak rozsáhlé plány na kontrolu lidstva vyvinul, takže když nahlédnete do zákulisí, dozvíte se o prastaré rase, jenž má svůj vlastní příběh o rozdělení, příběh o utajování a skryté moci. Jsou to dávní plazi, vaši předkové, vaši příbuzní.

Plazi vládnou v zákulisí celé věky, staví před vás loutky jako své posly. Tyto loutky často nechápou, že je vlastní a že se jich zmocňují tvrdí manipulátoři. Když tito lidé občas zjistí, že jsou součástí tak nesmírného a groteskního plánu, připadají si zakrnělí a scvrklí, i když to mohou být papežové, prezidenti, králové, královny nebo někdo další, kdo má prestiž a moc. Poznají, že nejsou nic jen pouhé nástroje, kterých se tyto síly zmocnily, protože jim připravili živnou půdu svými perverzemi, lhaním, závislostí na sexu a materiální chamtivostí.

Váš svět je plný temnoty, jejíž verze je dnes trochu jiná, jak už to u verzí bývá, ale ve svém dopadu se neliší od lekcí, které vám temnota pomáhá zvládnout ve všech věcech.

Jedna věc je číst o pobuřujících scénářích v novinách, a něco úplně jiného je nechat si je spadnout do klína.

Kdykoliv si vás v životě najde temnota, vězte, že přichází prostřednictvím obtížných situací. Tehdy se ve vás může vzedmout strach jako vlna energie, jež vám vztyčí ruce do výše, zelektrizuje váš mozkový kmen, plazí mozek, a vyzve vás, abyste se na něco rozpomněli.

Když se to stane, v jádru své bytosti vězte, že jste součástí plánu a že vaše kapitola je teď připravena rozvinout se do nejhlubších zákoutí temnoty, abyste mohli navodit změnu tím, že změníte frekvenci. Nemůžete dospět ke světlu, aniž byste poznali tmu, a temnota nyní přichází v mohutných kvantech a žádá, aby byla uzdravena. 

Dojde k rozsáhlému odhalení šokujících zvráceností, protože chybí láska matky k dítěti a otce k dítěti. Tato forma lásky, o níž mluvíme, zde nebyla praktikována už stovky tisíců let. Z genetického hlediska máte co do činění s očišťováním dlouhé, předlouhé linie lidstva, v níž byla generace za generací stále znovu zraňována.

Doba, v níž žijete, je jedna velká výzva; máte prozkoumat, nakolik frekvence lidstva jako celku upadly. Nesmíte tento úkol, který vás čeká, podcenit, naopak musíte skutečně pohlédnout do tváře temnoty a vidět práci, která vám tu byla přichystána: máte regenerovat sami sebe a svou planetu tím, že zjistíte, co je doopravdy důležité a čeho si budete cenit.

Šokující změny přivodí destabilizaci civilizace, což je všechno v plánu. Někteří z vás chtějí prožívat dobu světla tak, jako byste jezdili z jednoho pikniku na druhý. Tak to není. Na vaší planetě musí být nadnesen problém odpovědnosti; nejde o to lidi vint, ale učit je, že v této době musí být každý sám sobě vůdcem. Je pravda, že vás nikdo nepovede. Spějete do věku Vodnáře, kdy se bohové zviditelňují, kdy je každý Bohem.

Neděste se, když vaši vůdcové padají.

Je to vše v plánu, abyste mohli poznat nejhorší rodinná tajemství: že z generace na generaci rodiče sexuálně zneužívají své děti, protože neznají lásku. Láska musí převládnout. Musíte očistit svoji biologickou linii, éter a astrální pláň, neboť děti čekající na zrození budou přitaženy pouze frekvencí, která zaručuje, že budou opatrovány s láskou.

Když nebudete svoje děti opatrovat s láskou, nezajistíte pokračování lidstva na Zemi.

Barbara Marciniak (ukázka z knihy: Světelná rodina, napsáno 1999), fota: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Maia

  Vypíchnu dvě věci, které mě u čtení ihned vyvstaly na mysli.

  První: „velmi brzy budete mít prezidenta nebo papeže, jenž bude skotačit jako sborista z muzikálu.“

  Ihned mě napadl Zelenski, přesně takový zborista z muzikálu ( gay komik) – asi jste někteří viděli pár videí s jeho groteskním výstupem téměř vždy se sexuálním podtextem.
  A když vidíte teď jeho výstupy, kdy nařizuje celému světu, kdybych chtěla do čela NWO postavit další figuru, tak on by byl nejlepším kanditátem. 🙂 🙂 🙂

  Druhá: „Až budete zkoumat temné praktiky zneužívání lidstva a zjišťovat, jak jste byli napáleni, podfouknuti a intrikami obelstěni, možná odhodíte všechny frivolní ozdůbky a znovu si pro sebe stanovíte hodnotu…“

  Frivolní ozdůbky, které vyplynuly z extrémního podvodu: respirátory, roušky, ukrajinské vlaječky…. 🙂 🙂 🙂 A to vše podtrženo nesebehodnotou, nesebeláskou. 😉