Já Jsem

NĚKTEŘÍ NEMAJÍ ČAS NA APLIKACI…

Otázka: 

Někteří ale nemají čas na aplikaci.

Saint Germain: 

Nedávejte jim žádnou šanci 

o nic víc, než je to možné, 

aby si vymysleli nějaké výmluvy, 

proč nemají odpovědi na svou žádosti 

(proč neaplikují, aby měli odezvu na své touhy pozn. překl.).

Nevidí, 

že právě tato věc 

je tím nejnekonečnějším důkazem 

a Mocí působení „Přítomnosti“ 

–  a tím je jejich Aplikace. 

Člověk musí být důvtipný jako nemluvně, 

dokud nezíská určitou dynamiku. 

Možná jste něco z toho sami viděli; 

protože někteří velcí silní muži a ženy 

se v určitých věcech chovají jako děti. 

V určitých věcech jsou mocně silní 

a v jiných věcech jsou jako miminka. 

Někteří úžasně fyzicky silní muži se chovají jako děti, 

když mají sebemenší bolest. 

Podlehnou tomu; 

a můžete si všimnout, 

že když se nějaká epidemie začne šířit, 

jsou to téměř bez výjimky silní, chraplaví lidé, 

kdo ji dostanou jako první 

– téměř bez výjimky. 

Člověk může přimět lidstvo, 

aby přijalo sugesci, 

která do nich vrhá „tragický strach“. 

Ach, moji drazí, 

protože jsem přešel do Vzestoupeného stavu, 

jsem schopen jasně vidět všechny síly, 

které na mě působily 

a které působí na lidstvo.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková