Já Jsem

COKOLIV PROCHÁZÍ POCITOVÝM SVĚTEM, MUSÍTE SI ČÁST PONECHAT. TO JE ZÁKON ŽIVOTA

Jak se vyvarujeme přijímání lidských sugescí? 

Saint Germain: 

To je způsob, jak získat Mistrovství a Vítězství. 

Nedáváme jim žádnou moc jednat, 

odmítáme jejich přijetí 

a voláme po jejich zničení. 

To je způsob, 

jak se těchto věcí úplně zbavit. 

Jen proto, že se zdá, 

že nějaká věc navenek začala fungovat, 

není důvod ji přijímat jako trvalou věc. 

Pokud byste to udělali, 

ustoupili byste veškerému lidskému stvoření. 

Tak nikdy nepřijmeme věc, 

která nevyjadřuje Dokonalost, 

kterou chceme. 

I když lidský smysl pro to možná vstoupil do činnosti, 

stále to nepřijímáme, 

protože kdybychom to udělali, 

dali bychom tomu sílu, 

která by to udržela na neurčito, 

a to si nemůžeme dovolit. 

Zvláště ve fyzické oktávě přinášíme tak ohromnou Sílu 

a odmítáme přijmout vše, 

co je méně než Dokonalost; 

a pokud to uděláte, 

jednoho dne budete mít ve svém světě pouze Dokonalost, 

protože ji neustále nabíjíte. 

Uvědomujete si, 

že když vyvoláváte Náboj pro nějakou definitivní Dokonalost, 

že držíte velké procento tohoto Náboje 

ve svém vlastním pocitovém světě, 

protože to je Zákon? 

Cokoli prochází vaším světem pocitů, 

musíte si toho určité množství ponechat, 

protože je to Zákon Života. 

A to je skutečně kompenzace za upřímnou touhu po Dokonalosti

a důvod, 

proč jsem je od začátku neustále pobízel, 

a vyzýval lidi, 

aby se dobíjeli; 

protože pokud váš pocit následuje pozornost, 

v krátké době byste se dostali do stavu, 

že byste mohli na okamžitou poptávku 

uvolnit jakékoli množství energie 

— Směrování inteligence na to, co požadujete 

— přímo do jednoho bodu najednou. 

Ale pokud si neuvědomíte, 

že veškerá praxe v tom nabírá na síle, 

můžete mít pocit, 

že marníte zbytečně čas. 

Ach, moji požehnaní, 

deset minut aplikace v klidném stavu 

udrží a udělá více 

než hodiny ve stavu, 

kdy jste během této doby se povolili rušení. 

To je důvod, proč, 

když se ráno postavíte na nohy, 

je důležité se nabíjet 

a přimět pocit následovat pozornost. 

Brzy získáte Sílu Kontroly a Hybnost, 

že vše bude na požádání vytvořené. 

O tom nebude vůbec pochyb.

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková

One Comment

 • Avatar photo

  Gabriel

  Lidské sugesce jsou vlastně programování, které probíhá denně, po všechen čas.
  Pokud umíte vypnout a nevnímat své okolí, je to k pozlacení, přátelé.

  Pokud jste jako já, tak jsem od mala vždy vnímal to okolo sebe víc, než se soustředil na sebe a práci  Učitelky mne za to velmi spílaly. Dnes se proto stále více odpojuji od okolí a záměrně vnímám jen své nitro. A i to je třeba držet na uzdě – tedy směrovat ho tam, kde chcete být.

  Návod, nedávat vůbec žádnou pozornost těmto sugescím – pohledům a názorům zvenčí od druhých lidí je rada zásadní! Obecně je velmi málo lidí, kteří mají takový rozhled a znalost a zkušenost, při současném napojení na Zdroj a zákony Přitažlivosti a Života, že by stálo za to je vnímat, tím méně přebírat jejich sugesce.

  Jak říká SG, nabíjet se od rána, po celý den a stále (občas, ale tak, aby jedinec měl neustále dostatečný energetický potenciál na tuto práci) a tyto sugesce blokovat a ve svém světě je ničit, třeba Vše stravujícím Fialovým plamenem.

  Přijímejme pouze Dokonalost – to je to, co máme ve svém Zdroji a co nám náleží.
  Bez diskuse.

  Tenhle návod je úžasný – děkuji Zdroji, jak jsi to skrze Maiu vynesl na světlo.