Já Jsem,  Zdraví a Krása

JAK ZMĚNIT TĚLO A VÁŠ SVĚT

Po několik příštích měsíců bych velmi pečlivě hlídal své pocity, 

dokud nezmizí veškerý starý pocit, 

který v atomové struktuře udržuje starou hybnost. 

Není snadné vám to vysvětlit. 

Ve Světelném vzoru vašeho těla 

jste body Světla v buňkách oblékli nesouladem. 

Dovolte mi najít slovo, které vám sdělí přesně to, 

co chci, abyste tomu rozuměli. 

Použijme slovo „kvalita. „

Myslím, že to je nejbližší věc, kterou můžeme použít.

Kvalita „náboje“ oděvu Světla v buňkách je věc, 

která musí být očištěna poté, 

co tlak lidského stvoření pomine.

Pokud byl „náboj“ poněkud dynamický, 

znamená to, 

že může nějakou dobu trvat, 

než se uvolní – kvalita, 

která má být uvolněna z „oděvu“ toho Bodu Světla, 

což je „oděv“ kolem něj. 

Samozřejmě to nevidíte, 

ale každý Bod Světla ve vašem těle vystupuje samostatně. 

Kdybyste to viděli z Vnitřního stavu, 

viděli byste zřetelně silové pole kolem každého bodu Světla,

stejně jako to dělá silové pole při studiu elektřiny. 

„Náboj“ je ze zvyku atomového vědomí. 

Tento zvyk je třeba zastavit. 

Opravdu, zvyk je v tomto případě to, 

co nazýváme hybností, 

protože zvyk je to, 

co hybnost způsobuje; 

a lidská atomová struktura – je prostě udivující, 

jak rychle začne situaci akceptovat. 

Asi dvě, a ne více než tři opakování způsobí, 

že atomová struktura začne přijímat tento návrh nebo akci (náboj).

 

A tak vás musím znovu vyzvat, Blahoslavení! 

Než půjdete v noci spát 

a když se ráno probudíte, 

postavte se nejprve na nohy. 

Neodcházejte z ložnice, abyste něco udělali, 

dokud nenabijete svou mysl, 

tělo 

a svůj svět pocitem Dokonalosti „Přítomnosti“ 

s Její Mocnou Řídící Inteligencí 

a Její Obklopující Přítomností Božské Lásky 

a Nekonečné, Všemocné Ochrany. 

Byli byste tak ohromeni, 

kdybyste to dělali každý den. 

A tím nemyslím, dělejte to jen hlavou. 

Sledujte a nedělejte to, 

dokud nebudete mít pocit, 

že vaše cítění následujete vaši pozornost a požadavek. 

Pokud uvidíte, 

že váš pocit to následuje, 

pokud budete trénovat svůj pocit ve chvíli, 

kdy na to zaměříte svou pozornost, 

začne to fungovat! 

To je to místo, 

kde získáte takové obrovské požehnání a účinek 

– z vědomého nabití vaší mysli, těla a světa pocitů; 

a pokud to budete dělat stále, 

uvidíte ty nejúžasnější účinky na vaše tělo a váš svět! 

Navíc řekněte: 

„Mocná JÁ JSEM Přítomnosti,

nabij svou Mocnou Sílu Božské Lásky 

a Harmonie 

do mého pocitového světa 

a ven do mé činnosti přede mnou!“

Pokud to uděláte, 

budete ohromeni.

Dělejte to s velkou upřímností a nadšením.

Vidíte, tyto věci zní tak jednoduše; 

ale nebesa, jak mocné jsou! 

Nedovolte, 

aby vám tah věcí bránil tyto věci dělat.

Těch několik jednoduchých věcí, 

které vás udrží chráněné, 

ve střehu a zásobují vás energií. 

Je to tak úžasné!

Saint Germain, překlad + fota: Maia Špačková

2 komentářů