MAIA TEXTY

JSME PŘEDURČENI ŽÍT KRÁSNÝ ŽIVOT. KAŽDÝ Z NÁS JE HO HODEN.

Jsme předurčeni žít krásný a úžasný život!

Jsme svou podstatou velmi tvořivé bytosti, které se dokáží z těch nejhlubších temnot povznést do těch nejvyšších láskyplných úrovní tohoto vesmíru.

Naši stvořitelé se Stvořitelem k nám byli velice štědří a poskytli nám tu nejširší možnou škálu emocí pro naše sebevyjádření.

Emoce jsou hybnou silou myšlenek a tím nejdůležitějším nástrojem pro tvoření si svých realit.

Je proto velmi důležité vědět, jak se cítíte, stejně tak, jaké pocity pojíte s určitými myšlenkami.

Cítíte se silní a v bezpečí, nebo máte pocit neustálé zranitelnosti a toho, že nic nedržíte ve svých rukou a že vás kdykoliv může přepadnou nějaká nečekaná, nemilá náhoda?

Tyto dvě opačná nastavení nesou svou specifickou vibraci.

První osoba žije svůj vlastní, velmi kreativní život nezávisle na vnějších podmínkách celé společnosti, protože má ve své realitě velmi posilují zážitky a jsou k ní přitahovány silné osobnosti s podobnou vibrací, se kterými dokonale kooperuje na frekvenci lásky a spolupráci bez omezení, v duchu pravidla „vítěz-vítěz“.

Druhá osoba se bojí jakékoliv změny, odpovědnost sama za sebe přenechává druhým, cítí se unavená životem a okolními sledy událostí, má pocit, že už se svou situací nic nenadělá, protože je ji předurčena a tímto vyzařováním do svého života přitahuje specifické partnery, spolupracovníky a situace, které jí její oslabenou pozici ještě více potvrzují.

Život, jaký žijete právě teď, vám určila vaše vibrace, která je výsledkem vašeho převažujícího zaměření.

Můžete se v tom ihned zorientovat.

Máte hodně peněz, nebo málo?

Záříte zdravím, nebo máte nějaké nemoci či omezení?

Máte dobrá období, či špatná období, dobré dny, nebo špatné dny?

Máte vztahy plné štěstí a harmonie, nebo máte vztahy komplikované, plné obtíží?

Milujete svou práci a cítíte v ní naplnění, nebo ji děláte s nechutí a nejste v ní úspěšní?

Přitahujete kolem sebe lidi, kteří s vámi spolupracují a vzájemně si poskytujete rovnocennou výměnu energie, nebo máte kolem sebe neustále lidi, kteří vás vysávají a negativně vás ladí?

V tomto okamžiku, podle toho, zda převládají klady či zápory, zjistíte, co doopravdy vydáváte, tedy, jaká je vaše vibrace.

Těm, u kterých převládají pozitiva gratuluji – jste na cestě „lásky“.

Vám, kterým převládají negativa, jen naznačím: „Je čas na změnu. Více si všímejte svých pocitů, protože ty jsou základem pro tvorbu vaší reality, která je každým okamžikem tvárná.“

Nikdo a nic nemá větší sílu předurčení, než „Láska“.

Vydáte-li se na cestu „Lásky“ (milování sebe, svého života, každého okamžiku, každého svého díla), není nic, co by na vás mělo trvalý vliv a co by předurčovalo váš osud.

Láska, o které mluvili největší myslitelé a zasvěcenci není to, co má na mysli většina lidí.

Není to jen mít rád svou rodinu, přátele a to, co jsme si oblíbili. Není to jen pocit.

Láska je velká hybná Síla, je silná a tvořící.

Její moc je větší než moc jakékoliv přírodní síly.

Bez Lásky by nebyl život, nebyl by ani svět.

Každý vynález, každá lidská tvorba pochází z Lásky v srdci.

Když si to plně uvědomíme, zjistíme, že Láska je vlastně „tvoření“.

A tak všechno, čím chcete být, co chcete mít nebo dělat, pochází z Lásky.

Tato pozitivní Síla Lásky vás inspiruje k tomu, abyste ráno vstali, konali, mluvili, snili, hráli si, tančili, tvořili, učili se.

Když máme takovouto moc nad svým životem, proč není život mnohých lidí tak skvělý?

Proč nemají všechno, co si přejí?

Proč nejsou každý den naplněni radostí?

Protože každým okamžikem si vybíráme, zda budeme tuto pozitivní Sílu posilovat, nebo ne.

A toto vše začíná u našich každodenních pocitů.

Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, VŽDY si vybíráme – vědomě či nevědomě.

Pokud tedy v životě zažíváte něco dobrého, je to tím, že milujete a posilujete tuto pozitivní sílu.

Pokud zažíváte nedobré věci, je to důsledkem toho, že nemilujete a tím posilujete negativitu.

Když vězíte v negativitě často, je na čase se zastavit a vnímat své pocity. Situace, která přišla (byť není příjemná) zde není náhodou, je pouze odrazem vašich pocitů, které si vůbec neuvědomujete.

Pokud chcete tento sled nepříjemných událostí zastavit, musíte začít pracovat s tím, co máte okamžitě při ruce. A tím je vaše situace TEĎ.

A v ní si můžete vybrat.

Buď ji prožít s negativními pocity, jak je život na prd, jak se to děje jenom vám, jak za to může ten či onen, jak jste chudáci, kteří nic nedrží ve svých rukou apod.

Nebo,

si i tuto nepříjemnou událost můžete otočit ve svůj prospěch tím, že si jako první věc uvědomíte…aha, tak tohle jsem si přitáhl, copak je v tom pro mě?

Tím zklidníte průtok negativních emocí a když pokládáte otázky, měníte vibraci svého mozku a vaše logická mysl je zaměstnána hledáním odpovědí, takže nemá prostor pro vyvolávání starých funkčních vzorců myšlení v módu oběti.

Tímto procesem se vám z vašeho života začnou pomalu vytrácet nepříjemné události a budete přitahovat stále více harmonie, kreativity a pocitů štěstí a naplnění.

Ti z vás, kteří se cítíte v této chvíli nešťastní, vězte, že ti šťastní také museli někde začít…většinou u nějaké nepříjemné situace, kdy cítili, že takto to už dál nejde a řekli si DOST! … vybrali si změnu pohledu a tím změnu myšlení a cítění, aniž by v tu chvíli přesně věděli, co dělají.

Jenom si v tu chvíli vybrali – cítit se lépe s tím, že mají moc věci změnit.

Když sami sobě přiznali „Moc“, tento akt sám o sobě mění frekvenci vyzařování.

Je to forma sebelásky, vědět, že jsem „Mocný“.

Život si neustále vytváříme svými myšlenkami a pocity.

Když si například myslíte „dnes mám těžký den“ a cítíte to tak, přitahujete k sobě další lidi, okolnosti a děje, které vám tento opravdu náročný a těžký den vytvoří.

Můžete si však vybrat:

„Mám vždy krásný a skvělý den plný úžasných kreativních inspirací.“

Text + fota: Maia Špačková