Já Jsem

VOLEJTE SVÉ BRNĚNÍ SVĚTLA

Ke každému znepokojivému návrhu řekněte: 

„Nevstoupíš do mého světa a jeho aktivity! „

Můžete to říci osobě, místu nebo stavu. 

Můžete to říct a získat vítězství hned! 

Měli jste zkušenost, která vám ukázala, 

jak nezbytné je znát zdroj čehokoli. 

Někdy je nutné sáhnout ve vědomí 

a najít příčinu té věci. 

Když zjistíte, 

že taková věc pochází od vás, 

můžete na to soustředit svou plnou sílu 

a rozptýlit ji. 

Zavolejte svou „Přítomnost“, 

aby vám ukázala zdroj; 

pak můžete zavolat Vyšší mentální tělo, 

abyste to rozptýlili. 

Jak kreslíte své brnění Světla, 

stává se každým dnem neporazitelnější. 

Když kov kalíte, 

zahřejete ho na určitý stupeň, 

pak ho vhodíte do vody 

a poté sledujete, 

jak teplo ustupuje, 

dokud kov nezíská určitou tvrdost. 

Když zavoláte své brnění Světla, 

nabijete do něj energii 

a to se stává stále neporazitelnější. 

Když vaše brnění Světla dosáhne určitého bodu nepřemožitelnosti, 

pak si do určité míry drží svou vlastní. 

Pokud přestanete, za týden byste si všimli zklamání.

 

Díky Moci se můžete stát citlivými. 

Můžete být velmi klidní, 

ale být citliví, 

abyste mohli detekovat věci během okamžiku. 

Ve své vládnoucí Síle se vždy dostanete do silné citlivosti. 

Pokud vás něco ruší, 

nejprve se uklidněte. 

Zavolejte „Přítomnost“, 

aby vám ukázala příčinu a co s tím dělat. 

Zavolejte svou „Přítomnost“, 

aby vám odhalila vše, 

co požadujete, aby bylo odhaleno. 

Když Ji zavoláte, 

pozornost je držena stabilní; 

a pokaždé, 

při každém hovoru přidáte výkon. 

Pokud se student bude trénovat, 

aby si uvědomil, 

že při každém volání uvolňuje Světlo, 

pocítí, 

že při každém volání vylévá Světlo 

– samozářící, inteligentní látku. 

To nezná žádný odpor ani rušení 

a při každém zavolání neustále proudí do cíle. 

Připomínejte si: 

„Toto volání je Světlo; 

a pokaždé, když zavolám, 

přidám k tomu více samozářících, 

inteligentních substancí.“

Saint Germain, překlad + foto: Maia Špačková