MAIA TEXTY

LÁSKA začíná v místě zvolení své vlastní hodnoty 

Láska je nejdůležitější esence ve Vesmíru. Je o ní mnohé napsáno, ale její skutečná podstata většině uniká.

Skutečná Láska, se svou nejčistší vibrací, není to, o čem se píše v románech, či co vidíte v milostných filmech na plátně.

Láska je bez obětování se pro druhé, bez bolesti a strachu, bez slz a utrpení, bez pokory a vděčnosti, bez ponižování a sebepoškozování jakýmkoliv způsobem.

Láska, kterou můžete poskytnout a získat vzniká ve chvíli „nastavení si své vlastní HODNOTY“.

Láska je přímo úměrná tomu, jakou HODNOTU si sami věnujete.

V této chvíli určujete, nakolik milujte Stvořitele.

Protože On je ve vás a vy nastavením své HODNOTY definujete Lásku, kterou mu poskytujete. Ta se vám více vrací zpět, přesně podle Zákona přitažlivosti – Dej a bude Ti dáno.

Dejte Lásku a ta se vám ve větším vrátí zpět.

Ve chvíli, kdy nastavíte svou vlastní HODNOTU, přestanete se spokojovat s mnoha věcmi, kterými jste si nevědomě ubližovali.

V tomto okamžiku si poskytujete tu nejvyšší možnou Lásku, jaké jste v tomto monetě schopni. Když skutečně milujete, mění se váš svět kolem vás.

Když milujete, umožňujete Lásce proudit do vašeho života, což se odráží na vámi prožívané realitě.

Když milujete, přitahujete báječné věci a tvoříte krásný svět, bez potřeby měnit lidi a okolnosti kolem vás.

Jakákoliv potřeba něco měnit je formou násilí.

Je v ní absence Lásky.

A tuto esenci přitahujete pak do svého života…nepochopení, vzdor, komplikace, názory které nechcete slyšet, potvrzení vašich obav a strachů.

Potřeba něco, či někoho měnit vychází ze STRACHU, že věci nejsou dobře takové, jaké jsou. A že pokud se okolnosti a lidé nezmění, váš život se také nezmění.

Mnoho lidí v tomto STRACHU visí, včetně příznivců ezoteriky a  alternativních způsobů života.

Když znáte svou HODNOTU, láska k vám proudí podle vibrace vaší hodnoty.

Čím sobečtější je vaše uvědomění si sama sebe a nastavení této HODNOTY, tím více Lásky k vám proudí zpět, protože vy více Lásky vydáváte ke Stvořiteli.

Čím více uznáváte Stvořitelovo dílo, jeho posvátnost, tím více získáváte z Vesmíru zpět k sobě.

Nejvíce jsou podporováni ti, kteří se nespokojí s málem.

Spokojit se s málem znamená snižovat HODNOTU STVOŘITELE.

Stvořitel miluje život a chce více a více a více. A také na oplátku dává více toho, co vyzařujete.

Když tedy nastavujete svou HODNOTU, zapomeňte na skromnost, 

pokud opravdu skutečně MILUJETE.

Chcete-li být skutečně LÁSKOU, musíte znát svou HODNOTU.

Čím vyšší HODNOTU nastavujete, tím větší Lásku vydáváte.

A v této vibraci je vám také DÁNO.

Text + fota: Maia Špačková

One Comment